ร่องรอยการเรียนรู้

Epiphytic plants
by peisan บน Jan 26, 2022

พืชอิงอาศัยในสวนป้าของฉัน

Recycling
by peisan บน Jan 26, 2022

Save the world

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Lizard
by peisan บน Jan 23, 2022

My best friend lizzi

What is parasite
by peisan บน Jan 26, 2022

Personal hygiene

Minecraft
by peisan บน Jan 23, 2022

Games

ภาษาจีนบทที่ 2 第二课 起来了
by peisan บน Jan 25, 2022

Reading Lesson 2
by peisan บน Jan 23, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Touch typing : Lesson 22 Home row review เอวารินทร์
by peisan บน Jan 23, 2022

Selling ice cream scoops number 11-19
by peisan บน Jan 23, 2022

Counting 11-19

Review addition
by peisan บน Jan 23, 2022

Worksheet

Adding 1 & ordering numbers
by peisan บน Jan 23, 2022

Even and odds numbers
by peisan บน Jan 23, 2022

My hundreds chart
by peisan บน Jan 23, 2022

Chocolate milk
by peisan บน Jan 23, 2022

Warm chocolate milk

สะตอ
by peisan บน Jan 23, 2022

แกะเม็ดสะตอ

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
สะตอผัดกุ้ง
by peisan บน Jan 23, 2022

ผัดสะตอเองอร่อย

Play dough
by peisan บน Jan 23, 2022

Little balls

Bedtime stories
by peisan บน Jan 23, 2022

Reading my book

Homemade playdough
by peisan บน Jan 23, 2022

Colorful dough

ฝึกบวกเลขและเรียนรู้ที่มาของการคูณ
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

ฝึกบวกเลข และเรียนรู้ที่มาของการคูณ