ร่องรอยการเรียนรู้

What if all human disappeared?
by peisan บน Jan 26, 2022

Coding: Artist
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Addition game
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths:Add facts game
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths : Add one
by peisan บน Jan 25, 2022

Find the match

Maths: Add zero
by peisan บน Jan 25, 2022

Find the match

Maths: Measurements light and heavy
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Addition review
by peisan บน Jan 25, 2022

Rainbow
by peisan บน Jan 25, 2022

Subtraction review
by peisan บน Jan 25, 2022

Speed Stacks
by peisan บน Jan 25, 2022

Days of the week
by peisan บน Jan 25, 2022

Months of the year
by peisan บน Jan 25, 2022

Reading Lesson 14
by peisan บน Jan 25, 2022

Puzzles
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Puzzles
by peisan บน Jan 25, 2022

เปลือกไข่ไล่หอยทาก
by Penprapha บน Aug 12, 2021

ยามเช้านำเปลือกไข่ไก่ที่เลี้ยงเองที่บ้านมาตำๆ พอหยาบ เพื่อนำไปโรยที่ต้นอ่อนผักบุ้งและผักชีหน้าบ้าน ป้องกันหอยทากไม่ให้มากัดกินต้นอ่อนของผักปลอดสารที่ปลูกไว้ทานเองในครอบครัว

Count the yeti
by peisan บน Jan 25, 2022

Piano: Yankee Doodle
by peisan บน Aug 12, 2021

Homemade meatballs
by peisan บน Aug 12, 2021