ร่องรอยการเรียนรู้

บันทึกของต้นน้ำ วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2564
by Naphat บน Nov 17, 2021

บันทึกของต้นน้ำ วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2564

บันทึกของต้นน้ำ วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2564
by Naphat บน Nov 17, 2021

บันทึกของต้นน้ำ วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2564

บันทึกของต้นน้ำ วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564
by Naphat บน Nov 17, 2021

บันทึกของต้นน้ำ วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564

บันทึกของต้นน้ำ วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564
by Naphat บน Nov 17, 2021

บันทึกของต้นน้ำ วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564

บันทึกของต้นน้ำ วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2564
by Naphat บน Nov 17, 2021

บันทึกของต้นน้ำ วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2564

บันทึกของต้นน้ำ วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564
by Naphat บน Nov 17, 2021

บันทึกของต้นน้ำ วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564

บันทึกของต้นน้ำ วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2564
by Naphat บน Nov 17, 2021

บันทึกของต้นน้ำ วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2564
by Naphat บน Nov 17, 2021

บันทึกของต้นน้ำ วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2564

บันทึกของต้นน้ำ วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2564
by Naphat บน Nov 17, 2021

หลอดแก้วล่องหน
by ทอฝัน บน Nov 17, 2021

มันเลืองหนยังไงน้า?

Lab 2 รถซิ่งวิ่งสู้ฟัด
by ทอฝัน บน Nov 17, 2021

รถของเราต้องใช้พวงมาลัยขับไหมน้า?

Lab 1 กระถางมหัศจรรย์
by ทอฝัน บน Nov 17, 2021

จะเอากระถางอะไรดีถึงจะใช้ได้?

ว่ายน้ำกับเพื่อนๆ
by chichaya บน Nov 17, 2021

ซ้อมยิมนาสติก
by chichaya บน Nov 17, 2021

Geography and culture lesson 25
by peisan บน Jan 26, 2022

English Language art lesson 25 Put sentences in order
by peisan บน Jan 26, 2022

Piano Mountain climbing
by peisan บน Jan 26, 2022

English Reading The tale of jemima puddle duck part1
by peisan บน Jan 26, 2022

ภาษาจีนบทที่18 第十八课 学写字
by peisan บน Jan 26, 2022

4th Baby tooth
by peisan บน Jan 26, 2022

My 4th Wobbly tooth