ร่องรอยการเรียนรู้

ใส่บาตรวันฝนตก
by อมรรัตน์ บน Sep 29, 2023

วันนี้มาเที่ยวตลาดประตูเชียงใหม่ต้นปุณณ์เห็นพี่เณรเดินบิณฑบาตเลยชวนไปใส่บาตรพี่เณรด้วยขนมปังของโปรด

สัตว์แปลกหายาก
by Chaowalee Mongkhontong บน Sep 28, 2023

มีโอกาสสังเกตลักษณะและพฤติกรรมของสัตว์แปลก

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 13-15กันยายน 2566 สัปดาห์ที่ 18
by Yada Sukkul บน Sep 26, 2023

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 13-15กันยายน 2566 สัปดาห์ที่ 18
by Yada Sukkul บน Sep 26, 2023

มาต่อโดมิโน่กัน
by อมรรัตน์ บน Sep 25, 2023

หลังอาหารเช้าชวนกันมาเล่นเกมส์ต่อโดมิโน่กัน

มาต่อโดมิโน่กัน
by อมรรัตน์ บน Sep 25, 2023

หลังอาหารเช้าชวนกันมาเล่นเกมส์ต่อโดมิโน่กัน

Piano cowboy song
by peisan บน Sep 26, 2023

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ไปปล่อยพลังที่สวนทวีชล
by อมรรัตน์ บน Sep 24, 2023

วันนี้ฝนไม่ตก มีเด็กอยากไปปั่นจักรยาน และให้อาหารสัตว์ที่สวนทวีชล

ไปปล่อยพลังที่สวนทวีชล
by อมรรัตน์ บน Sep 24, 2023

วันนี้ฝนไม่ตก มีเด็กอยากไปปั่นจักรยาน และให้อาหารสัตว์ที่สวนทวีชล

เรียนว่ายน้ำ
by Muhammadridwan Binjesoh บน Sep 24, 2023

เรียนว่ายน้ำ

เล่นเครื่องเล่นกับเพื่อนๆ และเรียนว่ายน้ำด้วยกัน เป็นเวลา 1ช
by Muhammadridwan Binjesoh บน Sep 24, 2023

Piano funny faces
by peisan บน Sep 26, 2023

โมบายจากเชือก
by เบ็ญจมาศ จรเดช บน Nov 23, 2023

2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 6-8 กันยายน 2566 สัปดาห์ที่ 17
by Yada Sukkul บน Sep 22, 2023

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 6-8 กันยายน 2566 สัปดาห์ที่ 17
by Yada Sukkul บน Sep 22, 2023

ไปรับการประเมินเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนปริ้นส์รอยยอลส์วิทยาลั
by อมรรัตน์ บน Sep 19, 2023

2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 30-31 สิงหาคม-1 กันยายน 2566 สัปดาห์ที่ 16
by Yada Sukkul บน Sep 18, 2023

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงวันที่ 30-31 สิงหาคม-1 กันยายน 2566 สัปดาห์ที่ 16
by Yada Sukkul บน Sep 18, 2023

มาทำพวงกุญแจพี่สเตโกซอรัสกัน
by อมรรัตน์ บน Sep 11, 2023

ศิลปะ_พุทธศิลปกรรม
by Inthira บน Sep 08, 2023

เยี่ยมชมนิทรรศการ ปฐมะ นิทรรศการศิลปนิพนธ์ พุทธศิลปกรรม