ร่องรอยการเรียนรู้

กาาบวกจำนวนไม่เกิน100
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 28, 2022

ฝึกออกเสียงตาม หนังสือเสียง Palfish Application
by Fon Karinya บน Feb 28, 2022

ฝึกจำคำศัพท์ ออกเสียงโฟนิกส์ให้คุ้นเคย ถึงยังอ่านไม่ได้ แต่ออกเสียงชัดนะ

การบวกจำนวน3จำนวน
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 28, 2022

ทำอาหาร
by Fon Karinya บน Feb 28, 2022

พ่อครัวตัวน้อยต้องมา

นั่งสมาธิ10นาที
by peisan บน Feb 28, 2022

นั่งสมาธิ10นาที
by peisan บน Feb 28, 2022

แบบทดสอบการบวก
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 28, 2022

การบวกจำนวนไม่เกิน20
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 28, 2022

แบบฝึกหัดมากกว่า​น้อยกว่าการเรียงลำดับ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 28, 2022

แบบฝึกหัดการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน10
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 28, 2022

ทำแพนเค้กกัน
by Kularb บน Feb 28, 2022

ทำแพนเค้กกัน

วรรณคดีลำนำ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

ฝึกออกเสียง
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

เสือน้อยจากแกนกระดาษทิชชู่
by Kularb บน Feb 27, 2022

เสือน้อยจากแกนกระดาษทิชชู่

พยัญชนะตัวเล็กตัวใหญ่
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

อ่านและเลือก
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

คำนาม
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

แบบฝึกหัด
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

เสียงพยัญชนะต้น
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

อ่านและวาด
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022