ร่องรอยการเรียนรู้

อริยะวันนี้ฝึกอ่านให้คล่อง แล้วคัดคำให้สวยงาม ครับ
by อรกัญญา บน Oct 06, 2020

วันนี้ ฝึกอ่าน ฝึกเขียนไปพร้อมๆกันด้วยค่ะ ฝึกเด็กให้มีทักษะใ
by อรกัญญา บน Oct 06, 2020

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เล่นเพื่อเรียนรู้
by ศรีไพร บน Oct 05, 2020

กิจกรรมตามอัธยาศัย

พี่โฟกัสระบายสีตุ๊กตาปูนปั้นบนบ้านต้นไม้
by ศรีไพร บน Oct 05, 2020

กิจกรรมศิลปะ

พี่โฟกัสเรียนรู้ภาษาไทย
by ศรีไพร บน Feb 05, 2021

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

วาดรูประบายสีด้วยสีน้ำ
by ศรีไพร บน Oct 03, 2020

กิจกรรมศิลปะ

โฟกัสไปทำบุญที่วัดกับครอบครัวในวันออกพรรษา
by ศรีไพร บน Oct 02, 2020

กิจกรรมธรรมะ

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
28/09/63 ตัดแปะกระดาษ เหมือนดูจะชิวๆไปแล้ว
by สุรวัช บน Oct 02, 2020

เรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาไทย
by ศรีไพร บน Oct 05, 2020

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

การเล่นเพื่อเรียนรู้
by ศรีไพร บน Sep 30, 2020

กิจกรรมกลางแจ้ง

พี่โฟกัสทำตุ๊กตากระดาษ
by ศรีไพร บน Sep 30, 2020

กิจกรรมศิลปะ

เป่าลูกโป่ง
by ศรีไพร บน Sep 29, 2020

กิจกรรมเล่นเพื่อเรียนรู้

เรียนรู้คณิตศาสตร์
by ศรีไพร บน Jan 29, 2021

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

อริยะ กิจกรรมวันนี้ พับนกและปืน ครับ
by อรกัญญา บน Sep 29, 2020

อรกัญญา กิจกรรมศิลปะ ระบายสี พับกระดาษรูปนก ค่ะ
by อรกัญญา บน Sep 29, 2020

พี่โฟกัสร้อยลูกปัด
by ศรีไพร บน Sep 28, 2020

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
by ศรีไพร บน Sep 28, 2020

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

การสร้างสรรค์ภาพด้วยสีเทียน
by ศรีไพร บน Sep 28, 2020

กิจกรรมศิลปะ

อริยะทำกิจกรรมฝึกเขียนและอ่าน พยัญชนะไทย ครับ
by อรกัญญา บน Sep 28, 2020

อรกัญญาทำกิจกรรมฝึกเขียนและอ่านสกดคำภาษาไทย ค่ะ
by อรกัญญา บน Sep 28, 2020