ร่องรอยการเรียนรู้

ทบทวนตัวอักษรภาษาไทย
by พิชานนท์ บน Aug 14, 2021

ทบทวนตัวอักษรภาษาไทยด้วยตัวต่อตัวอักษร

Bedtime stories
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Math : แผนภูมิ​ภาพ
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

สวนสัตว์​จำลอง
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Mantis lost in my room
by peisan บน Jan 26, 2022

Rescue mantis

What if all human disappeared?
by peisan บน Jan 26, 2022

Coding: Artist
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Addition game
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths:Add facts game
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths : Add one
by peisan บน Jan 25, 2022

Find the match

Maths: Add zero
by peisan บน Jan 25, 2022

Find the match

Maths: Measurements light and heavy
by peisan บน Jan 25, 2022

Addition review
by peisan บน Jan 25, 2022

Rainbow
by peisan บน Jan 25, 2022

Subtraction review
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Speed Stacks
by peisan บน Jan 25, 2022

Days of the week
by peisan บน Jan 25, 2022

Months of the year
by peisan บน Jan 25, 2022

Reading Lesson 14
by peisan บน Jan 25, 2022

Puzzles
by peisan บน Jan 25, 2022