ร่องรอยการเรียนรู้

รวมเพลงที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้งปี
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

ผันวรรณยุกต์
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
สระอำ เอา เอะ แอะ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

ทดสอบสระ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

สระโอะ เอาะ ออ เออะ เออ เอือ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

สระอะ อิ อึ อุ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

สระแอ สระอัว สระอือ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
สระโอ สระไอ สระใอ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

การออกเสียง
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

ฝึกเขียนภาษาจีนคำว่า羊
by peisan บน Feb 22, 2022

ฝึกเขียนภาษาจีนคำว่า牛
by peisan บน Feb 22, 2022

ลาดเส้นโยงรูปภาพ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

เขียนคำตามรูปภาพ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

สะกดแยกคำ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

เติมรูป-สระ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
สระ-อา
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

Maths Make bar graphs
by peisan บน Feb 22, 2022

สระ-อี
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

สระ-อู
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

ร่างกายสิ่งมีชีวิต
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022