ร่องรอยการเรียนรู้

Apple house friends
by peisan บน Jan 26, 2022

Music :Skeleton rap learning notes
by peisan บน Jan 26, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Music :Skeleton rap learning notes
by peisan บน Jan 26, 2022

Homemade pizza
by peisan บน Jan 26, 2022

Balance bike
by peisan บน Jan 26, 2022

Free play
by peisan บน Jan 26, 2022

My Alien blocks
by peisan บน Jan 26, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Paper dolls
by peisan บน Jan 26, 2022

Drawing
by peisan บน Jan 25, 2022

Free play
by peisan บน Jan 25, 2022

Almond cake
by peisan บน Jan 25, 2022

Drawing
by peisan บน Jan 25, 2022

ระบายสี
by หม่าม้าน้องตุลย์ บน Jan 27, 2022

..

เกมส์หาพยัญชนะไทย
by peisan บน Jan 25, 2022

Dot to dot and pattern
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เรียนรู้แสงและเงา
by Suchada บน Jan 25, 2022

ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เรียนรู้เรื่องแสงและเงาได้ง่ายๆ

ต่อจิ๊กซอว์รูปภาพ
by Suchada บน Jan 25, 2022

ฝึกการสังเกต การจดจำ การแก้ไขปัญหาและการวางแผน

Drawing
by peisan บน Jan 25, 2022

Art
by peisan บน Jan 25, 2022

ต่อเลโก้ตามจินตนาการ
by Suchada บน Jan 25, 2022

ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรงด้วยการต่อเลโก้ ฝึกการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์