ร่องรอยการเรียนรู้

กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (วิชาสังคมศึกษา)
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Sep 29, 2022

เรียนออนไลน์ วิชา สังคมศึกษา จากสถาบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (วิชาศิลปะ)
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Sep 29, 2022

เรียนออนไลน์ วิชา ศิลปะ จากสถาบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในอาชีพ (วิชาการงานอาชีพ)
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Sep 29, 2022

เรียนออนไลน์ วิชา การงานอาชีพ จากสถาบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ)
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Sep 29, 2022

เรียนออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) จากสถาบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในตนเองและสังคม (วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา)
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Oct 06, 2022

เรียนออนไลน์ วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา จากสถาบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในคณิตศาสตร์ (วิชาคณิตศาสตร์)
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Sep 29, 2022

เรียนออนไลน์ วิชา คณิตศาสตร์ จากสถาบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

งานประดิษฐ์จากกระดาษทิชชู
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Oct 07, 2022

งานประดิษฐ์ที่ทำมาจากกระดาษทิชชู

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
งานศิลปะจาก cotton bud
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Sep 29, 2022

การวาดรูปต้นไม้ด้วย cotton bud

งานศิลปะจากนิ้วมือ Finger Paint
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Sep 29, 2022

Finger Paint การระบายสีด้วยนิ้วมือ

พับนก
by peisan บน Sep 23, 2022

Computer: how to send email
by peisan บน Sep 22, 2022

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงวันที่ 14-16 กันยายน 2565 สัปดาห์ที่18
by Yada Sukkul บน Sep 22, 2022

สัปดาห์นี้เราเรียนรู้หลักการเลือกซื้อผลไม้และทำเมนูจากผลไม้ และทัศนศึกษาร้านตัดผมในชุมชน

เรียนเพลง​ minuet
by บ้านเรียนคิริน บน Sep 21, 2022

วางแทคตริกการเล่นบอล
by บ้านเรียนคิริน บน Jan 25, 2023

วาดรูปการ์ตูนตามที่ยูทูปสอน
by บ้านเรียนคิริน บน Jan 24, 2023

เล่นอิสระ_เที่ยวสวนสนุกหรรษา เล่นเครื่องเล่นหลากหลาย​รูปแบบ​
by วีณา​ บน Sep 21, 2022

เที่ยวคาเฟ่
by วีณา​ บน Sep 21, 2022

ท่องเที่ยว​_ทัศนะ​ศึกษา​_เล่นอิสระ_ให้อาหารปลา_ชมสระบัว

งานศิลปะ​
by วีณา​ บน Sep 21, 2022

ระบายสีรูป​ภาพ

Art 20/08/2022
by Akearticha บน Feb 02, 2023

Art 20/08/2022

ศึกพันธมิตรฟีฟ่าอคาเดมี
by บ้านเรียนคิริน บน Jan 25, 2023