ร่องรอยการเรียนรู้

Addition game เอวารินทร์
by peisan บน Jul 24, 2021

Skip count by 2 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 24, 2021

Phonics oo oi oe oy เอวารินทร์
by peisan บน Jul 24, 2021

Matching game เอรินดา
by peisan บน Jul 24, 2021

Touch typing:Home row practice เอวารินทร์
by peisan บน Jul 24, 2021

Piano: The train เอวารินทร์
by peisan บน Jul 24, 2021

Piano : Grandfather ‘ s clock เอวารินทร์
by peisan บน Jul 24, 2021

Piano: moccasin dance เอวารินทร์
by peisan บน Jul 24, 2021

Piano:The seabees
by peisan บน Jul 24, 2021

My doggy
by peisan บน Jul 24, 2021

Do chores
by peisan บน Jul 24, 2021

Bedtime stories
by peisan บน Jul 23, 2021

Puzzles เอรินดา
by peisan บน Jul 23, 2021

Puzzles เอวารินทร์
by peisan บน Jul 23, 2021

how to make orange marmalade
by Bali Balis บน Jul 23, 2021

ฉันได้เรียนรู้เรื่องการทำให้อาหารอยู่ได้นานมากขึ้น

Coding เอวารินทร์
by peisan บน Jul 23, 2021

ซ้อมไวโอลิน
by Bali Balis บน Jul 23, 2021

ไวโอลินเล่นยาก

Coding เอรินดา
by peisan บน Jul 23, 2021

Games
by peisan บน Jul 23, 2021

my innovative bike
by Bali Balis บน Jul 23, 2021

my innovative bike ใช้ ไอแพดวาด โดยใช้แอพ procreate แนวคิดคือ จักรยานในฝันของฉัน