ร่องรอยการเรียนรู้

reading : One page a day (Day7)
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

reading : One page a day (Day6)
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
reading : One page a day (Day5)
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

reading : One page a day (Day4)
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

reading : One page a day (Day3)
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Coding : Artist
by peisan บน Jan 25, 2022

ฝึกท่องสูตรคูณ
by พิชานนท์ บน Aug 07, 2021

ฝึกตอบสูตรคูณเพื่อให้ใช้งานได้รวดเร็ว

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เรียนรู้เทคนิคการสเปรย์สี
by พิชานนท์ บน Aug 07, 2021

เรียนรู้เทคนิคการสเปรย์สีด้วยแปรงสีฟัน

ฝึกบวกลบเลขและเขียนตัวเลข
by พิชานนท์ บน Aug 07, 2021

ฝึกบวกลบเลขและเขียนตัวเลข

ฝึกการวางนิ้วและบริหารนิ้ว
by พิชานนท์ บน Aug 07, 2021

ฝึกการวางนิ้วและบริหารนิ้ว

พับเก็บเสื้อผ้าตัวเอง
by พิชานนท์ บน Aug 07, 2021

พับเก็บเสื้อผ้าตัวเอง

เรียนรู้การ encode decode
by พิชานนท์ บน Aug 07, 2021

เรียนรู้การ encode decode

ฝึกเล่นสเก็ต
by พิชานนท์ บน Aug 07, 2021

ฝึกเล่นเซิร์ฟสเก็ต

ฝึกอ่านภาษาไทย ประโยคสั้นๆ
by พิชานนท์ บน Aug 07, 2021

ฝึกอ่านภาษาไทย ประโยคสั้นๆ

Bedtime stories
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Teds new clothes
by peisan บน Jan 25, 2022

Drawing
by peisan บน Jan 25, 2022

นิทานสอนเรื่องการข้ามถนน ภาษาจีน 看左 看右 等等
by peisan บน Jan 25, 2022

นิทานสอนสัญญาณไฟจราจรภาษาจีน 红绿灯
by peisan บน Jan 25, 2022

Cake topping
by peisan บน Jan 25, 2022