ร่องรอยการเรียนรู้

นำทางบันทึก : เส้นทางเดินรถประจำทาง
by Numthang บน Nov 12, 2020

นำทางบันทึก : art in 8/11/2020
by Numthang บน Jan 20, 2021

ไปปิกนิกกัน
by ศรีไพร บน Nov 15, 2020

เรียนรู้นอกสถานที่

พี่โฟกัสป้อนข้าวน้อง
by ศรีไพร บน Nov 11, 2020

พี่ดูแลน้อง

Driving Grader Experience
by Taweeporn บน Nov 10, 2020

I was going to harvest some vegetable for the market

ช่วยแม่เก็บฟืน
by ศรีไพร บน Nov 09, 2020

กิจกรรมงานบ้าน

ฝึกบวกลบเลข
by ศรีไพร บน Nov 09, 2020

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

ท้องฟ้าจำลองเมื่อโตพร้อมจะไปเรียนรู้​ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่​
by พจนกร บน Nov 08, 2020

เรียนรู้ภาษาไทย
by ศรีไพร บน Nov 09, 2020

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
by ศรีไพร บน Nov 09, 2020

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

พี่โฟกัสช่วยแม่ล้างจาน
by ศรีไพร บน Nov 08, 2020

กิจกรรมงานบ้าน

ฝึกหัดอ่านและเขียนคำ
by ศรีไพร บน Nov 09, 2020

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

อริยะ กิจกรรมวันนี้ ฝึกอ่าน มานี มานะ บทที่ 7 ครับ
by อรกัญญา บน Nov 08, 2020

อรกัญญา กิจกรรมววันนี้ เช้าวันอาทิตย์ ใส่บาตรทำบุญหน้าบ้าน ว
by อรกัญญา บน Nov 08, 2020

พี่โฟกัสฝึกฟ้อนเจิงกับพ่อ
by ศรีไพร บน Nov 06, 2020

กิจกรรมศิลปะและดนตรี

นำทางบันทึก : ซ่อมสายหม้อหุงข้าว
by Numthang บน Nov 06, 2020

อาร์ย่าหมาจอมซนมันกัดขาด ป๊าไม่ว่างเลยต้องซ่อมเอง

นำทางบันทึก : สิทธิมนุษยชน
by Numthang บน Nov 06, 2020

การบังคับตัดผมนักเรียนเป็นระเบียบหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน

นำทางบันทึก : art in 5/11/2020
by Numthang บน Jan 20, 2021

Among us as an people 😀

อริยะ กิจกรรม ฝึกเขียน อ่าน บทที่ 5 โต มี ตา ครับ
by อรกัญญา บน Nov 06, 2020

อรกัญญา กิจกรรม ฝึกอ่านเขียน บทที่ 4 สีเทา ชูใจ และ มานี ค่ะ
by อรกัญญา บน Nov 06, 2020