ร่องรอยการเรียนรู้

Touch typing u, r and k key
by peisan บน Jan 23, 2022

Organic fertilizer
by peisan บน Jan 23, 2022

Banana tree
by peisan บน Jan 23, 2022

กล้วยหลังบ้าน

Bean sprouts day 2
by peisan บน Jan 23, 2022

Bedtime stories
by peisan บน Jan 23, 2022

พยัญชนะไทย
by peisan บน Jan 23, 2022

เล่นเกมส์ความจำ

What is pollination
by peisan บน Jan 26, 2022

ผู้ผสมเกสรคืออะไร

Indoor concert
by Ancheera Lerttana บน Feb 13, 2022

Magic fun
by Ancheera Lerttana บน Feb 13, 2022

Subtraction
by Ancheera Lerttana บน Feb 12, 2022

Addition review
by peisan บน Jan 23, 2022

Worksheet

ฝึกนั่งสมาธิ 5 นาที ฝึกสงบอารมณ์ และทำสมาธิ
by พิชานนท์ บน Jul 13, 2021

ฝึกนั่งสมาธิ 5 นาที ฝึกสงบอารมณ์ และทำสมาธิ

เล่นอิสระ สร้างจินตนาการ
by Ancheera Lerttana บน Feb 12, 2022

Addition practice
by peisan บน Jan 23, 2022

Worksheet

Subtraction review
by peisan บน Jan 23, 2022

Worksheet

หัดเล่น Skateboard
by Ancheera Lerttana บน Feb 13, 2022

การทดลองกรด-ด่าง
by Ancheera Lerttana บน Feb 13, 2022

Deer
by peisan บน Jan 26, 2022

Hungry deer

Pruning day
by peisan บน Jan 26, 2022

Let’s clean up our house

Late afternoon exercise
by Ancheera Lerttana บน Feb 13, 2022