ร่องรอยการเรียนรู้

Vocabulary
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

Tenses
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

Tenses
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

Sentences
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

Verbs
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

ล้างปลาหมึก
by peisan บน Jan 28, 2022

Octopus
by peisan บน Jan 28, 2022

Question Words
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

เล่นปิกนิคนอกบ้าน
by Tanachai บน Feb 01, 2022

Agreement of Subjects and Vebs
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

Preposition
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

Adverbs
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง
by Tanachai บน Feb 01, 2022

Coding:lesson 23 Text and prompts
by peisan บน Jan 28, 2022

Adjectives
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

Quantity Words
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

English Story book
by peisan บน Jan 28, 2022

Two Objects
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

ทดสอบพัฒนาการช่วงวัย 4-5 ขวบ
by Tanachai บน Feb 01, 2022

Pronouns
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด