ร่องรอยการเรียนรู้

กีต้าร์ปั้นไดโนเสาร์กับพ่อ
by ศรีไพร บน Jul 01, 2021

กิจกรรมเล่นเพื่อเรียนรู้

เลี้ยงไก่ไข่
by Unnop บน Jun 20, 2021

แม่พาอ่านสูตรคูณทุกเช้า
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ตอนนี้เริ่มจำได้แล้ว ไม่ต้องท่องเลย

สร้างกระท่อมน้อยกลอยใจ
by พิชานนท์ บน Jun 20, 2021

ฝึกสร้างโครงสร้างตามจินตนาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ตกแต่งปราสาทด้วยไฟเส้น
by พิชานนท์ บน Jun 20, 2021

เสริมสร้างจินตนาการและเรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

ขี่จักรยานรอบทุ่งนากับเพื่อนๆ
by พิชานนท์ บน Jun 20, 2021

ศึกษาธรรมชาติอาการเข้าสังคมกับเพื่อนในหมู่บ้าน

เรียนรู้ตัวเลขและคำภาษาอังกฤษ
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

จับคู่ตัวเลขและคำภาษาอังกฤษพร้อมทั้งนับจำนวนให้ถูกต้อง

เล่นต่อโครงสร้างและสมดุล
by พิชานนท์ บน Jun 20, 2021

พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กที่นิ้วและสร้างตามจินตนาการ

เล่นอิสระในบ่อทราย
by พิชานนท์ บน Jun 19, 2021

ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและการเล่นตามจินตนาการ

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

แปลภาษาอังกฤษเป็นประโยค

เรียนรู้การนับเลขจากบล็อกสี
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ฝึกนับเลขนะบวกเลขอย่างง่ายด้วยบล็อกสี

ระบายสีปราสาทกระดาษ
by พิชานนท์ บน Jun 19, 2021

สร้างเสริมจินตนาการและฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ฝึกปอกหัวไชเท้าและหั่นผัก
by พิชานนท์ บน Jun 19, 2021

เป็นการฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือให้ดียิ่งขึ้น

ต่อเลโก้เป็นสวนสัตว์ไดโนเสาร์
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ต่อเลโก้เป็นสวนสัตว์ไดโนเสาร์เสริมสร้างจินตนาการนักกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษเป็นประโยค
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษแบบเริ่มเป็นประโยค

เรียนรู้เรียนรู้การบวกเลข
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

เรียนรู้การบวกเลขจากบล็อก

ฝึกอ่านสูตรคูณ
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ฝึกอ่านสูตรคูณไปๆจะทำให้เด็กจำสูตรคูณได้โดยไม่ต้องท่อง

ฝึกอ่านภาษาไทย สระอา
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ฝึกอ่านภาษาไทย สระอะ

ฝึกการตัดกระดาษ
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ฝึกการตัดกระดาษเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กที่นิ้วมือ

ฝึกการนั่งสมาธิ
by พิชานนท์ บน Jun 19, 2021

ฝึกการนั่งสมาธิเพื่อให้เด็กมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานขึ้น