ร่องรอยการเรียนรู้

English reading lesson 38 The tale of solomon chapter 8
by peisan บน Feb 16, 2022

Maths lesson 39 addition game
by peisan บน Feb 16, 2022

Geography and culture lesson 36 Trans sahara trade routes
by peisan บน Feb 16, 2022

Geography and culture lesson 36 :kingdom of kush
by peisan บน Feb 16, 2022

Touch typing camilla in the amazon: friendly capybara
by peisan บน Feb 16, 2022

Touch typing Lesson 59 practice c&,
by peisan บน Feb 16, 2022

Touch typing Lesson 58 review c&,
by peisan บน Feb 16, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Touch typing lesson 56 travel L index
by peisan บน Feb 16, 2022

Touch typing lesson 55 travel R index
by peisan บน Feb 16, 2022

Touch typing Lesson 54 practice v& m
by peisan บน Feb 16, 2022

ไปไหว้พระที่วัดดอยแม่ปั๋ง
by พิชชานันท์ บน Feb 16, 2022

ไปให้อาหารปลาที่วัดแม่ปั๋ง
by พิชชานันท์ บน Feb 16, 2022

ไปร้านกาแฟที่แม่ปั๋ง
by พิชชานันท์ บน Feb 16, 2022

Reading comprehension:ghost detectors book 6;Don’t read this
by peisan บน Feb 16, 2022

ตกปลา จับปลา
by ปัญญ์ บน Feb 16, 2022

ลุงสอนตกปลา จับปลา สุดท้ายได้กุ้ง

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Touch typing camilla in the amazon: A rustle
by peisan บน Feb 15, 2022

Touch typing Lesson 48 top row left head
by peisan บน Feb 15, 2022

Touch typing lesson 47 review home+top
by peisan บน Feb 15, 2022

ฝึกเขียนคำภาษาจีน草
by peisan บน Feb 15, 2022

ฝึกเขียนภาษาจีนคำว่า花
by peisan บน Feb 15, 2022