ร่องรอยการเรียนรู้

กิจกรรมการเกษตรตอนอยู่กระบี่🌿
by Eliora บน Jun 28, 2023

'คงหวาน' ที่แปลว่า 'ข้าวโพดหวาน' 🌽
by Eliora บน Jun 28, 2023

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
อัพเดตชีวิตชาวแก๊งส์ผีเสื้อหนอนมะนาวของทิโมธี 🐛
by Eliora บน Jun 28, 2023

ทริปกลับบ้านที่กระบี่ 💕 Krabi Trip April 10-16 , 2023
by Eliora บน Jun 28, 2023

ชาวแก๊งส์หนอนมะนาวของทิโมธี 🍋🐛
by Eliora บน Jun 28, 2023

Piano : paratrooper
by peisan บน Jun 27, 2023

พวงกุญแจรูปปลานีโม่
by เบ็ญจมาศ จรเดช บน Jun 26, 2023

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ทำสลัดโรล
by เบ็ญจมาศ จรเดช บน Jul 16, 2023

ปั้นแป้งโดว์
by เบ็ญจมาศ จรเดช บน Jul 16, 2023

เรียนรู้การปลูกผักปลอดสาร
by เบ็ญจมาศ จรเดช บน Jul 16, 2023

🐠ทัศนศึกษาเที่ยวชม มอนสเตอร์ อควาเรียม (พัทยา)🐠
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Jun 25, 2023

ปลูกผักสวนครัว (ต้นหอม,ต้นกระเทียม)
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Jun 23, 2023

ประดิษฐ์พวงกุญแจจากเทปกาวนาโน
by เบ็ญจมาศ จรเดช บน Jul 16, 2023

การทดลอง ทรายกลิ้งแข่งกับน้ำ
by Aumpika บน Jul 09, 2023

วันนี้เรียนรู้เรื่องความเร็วในการเคลื่อนที่

ทัศนศึกษาเที่ยวชมสวนนงนุชพัทยา
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Jun 21, 2023

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 14-16 มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 5
by Yada Sukkul บน Jun 21, 2023

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 14-16 มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 5
by Yada Sukkul บน Jun 21, 2023

Climate Change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 19-06-2023
by ปิยา บน Jun 20, 2023

สรุปใจความหนังสือ Climate Change

คณิตศาสตร์ บทที่ 1 จำนวนเต็ม Whole Number 20-06-2023
by ปิยา บน Jun 20, 2023

Shaping Maths 5A

เมนู มะยงชิดลอยแก้ว By NooNoon
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Jun 19, 2023