ร่องรอยการเรียนรู้

ทำงานบ้านทั่วไป
by พลิศ บน Jan 06, 2022

การมอบหมายหน้าที่ในการทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆเพื่อพัฒนาต่อยอดสำหรับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามวัย

ทบทวนภาษาจีนหมวดสัตว์และสี
by พิชานนท์ บน Jan 06, 2022

ทบทวนภาษาจีนหมวดสัตว์และสี

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ไปร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ไปร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีส่วนร่วมกับกิจกรรม

ต่อเลโก้เป็นเครื่องเล่นเรือไวกิ้ง
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ต่อเลโก้เป็นเครื่องเล่นเรือไวกิ้ง

สร้างเครื่องผลักเรือลงน้ำจาก lego โปรแกรมให้มันทำงาน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

สร้างเครื่องผลักเรือลงน้ำจาก lego โปรแกรมให้มันทำงาน

เล่นเกม find the route เพื่อฝึกการแก้ปัญหา
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่นเกม find the route เพื่อฝึกการแก้ปัญหา

ประกอบlegoเป็นรถและโปรแกรมให้มันเดินตามคำสั่ง
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ประกอบlegoเป็นรถและโปรแกรมให้มันเดินตามคำสั่ง

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ต่อเลโก้เป็นหุ่นยนต์ตรวจจับสี
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ต่อเลโก้เป็นหุ่นยนต์ตรวจจับสี

เรียนรู้การใช้ไม้บรรทัดวัดของ
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เรียนรู้การใช้ไม้บรรทัดวัดของ

ทดลองว่าทำไมกระทงต้นกล้วยถึงลอยได้
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ทดลองว่าทำไมกระทงต้นกล้วยถึงลอยได้

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) What is your Chinese animals sign?
by Naphat บน Jan 05, 2022

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) Where do animals live?
by Naphat บน Jan 05, 2022

เล่นปีนป่ายกับพี่ในหมู่บ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่นปีนป่ายกับพี่ในหมู่บ้าน

เรียนรู้ความหมายของ algorithm ใน coding จากการพับกระดาษ
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เรียนรู้ความหมายของ algorithm ใน coding จากการพับกระดาษ

ทดลองทำเรือกระดาษที่สามารถทนน้ำได้
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ทดลองทำเรือกระดาษที่สามารถทนน้ำได้

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เรียนรู้ส่วนจากตัวต่อ
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เรียนรู้ส่วนจากตัวต่อ

หัดอ่านภาษาอังกฤษด้วยการอ่านหนังสือเด็ก
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

หัดอ่านภาษาอังกฤษด้วยการอ่านหนังสือเด็ก

ทบทวนอักษรภาษาไทยจากตัวต่อ
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ทบทวนอักษรภาษาไทยจากตัวต่อ

ทำภาพจากการสาน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ทำภาพจากการสาน

ต่อเลโก้เป็นตู้เซฟlv1 และโปรแกรมมอเตอร์สำหรับเปิดปิด
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ต่อเลโก้เป็นตู้เซฟlv1 และโปรแกรมมอเตอร์สำหรับเปิดปิด