ร่องรอยการเรียนรู้

Addition practice เอวารินทร์
by peisan บน Jul 13, 2021

Subtraction review เอวารินทร์
by peisan บน Jul 13, 2021

หัดเล่น Skateboard
by Ancheera Lerttana บน Nov 18, 2021

ฝึกสเก็ตบอร์ด

การทดลองกรด-ด่าง
by Ancheera Lerttana บน Nov 18, 2021

ทำการทดลองความเป็นกรด-ด่าง

Deer
by peisan บน Jul 13, 2021

Pruning day
by peisan บน Jul 13, 2021

Late afternoon exercise
by Ancheera Lerttana บน Jul 13, 2021

บริหารร่างกาย สร้างกล้ามเนื้อ

Bean sprouts day 1
by peisan บน Jul 13, 2021

Solar system
by Ancheera Lerttana บน Jul 13, 2021

เรื่องจักรวาล และการกำเนิดโลก

Days of the week
by Ancheera Lerttana บน Nov 18, 2021

เรียนรู้วันในหนึ่งสัปดาห์ผ่านกิจกรรม

Artwork : วาดรูป​ Monster
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Artwork : Pattern Angle
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

ภาษา : ฝึกอ่าน
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

งานบ้าน​ : กวาดบ้าน
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

ความรู้รอบตัว : วงจรชีวิต​ผีเสื้อ​
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Dough : Sisu
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Earth worms
by peisan บน Jul 13, 2021

Piano lesson 4 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 13, 2021

Coding เอวารินทร์
by peisan บน Jul 13, 2021

Review touch typing j f เอวารินทร์
by peisan บน Jul 13, 2021