ร่องรอยการเรียนรู้

ภาคผนวก​ค.​ ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​ _ศิลปะ​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

พัฒนาทักษะในการทำงานศิลปะรู้จักการใช้อุปกรณ์เสริม​ สิ่งของต่างๆสำหรับการสร้างผลงาน

ภาคผนวก​ค.​ ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​ เล่นกลางแจ้ง
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

ปั่นจักรยาน​ แบดมินตัน​ เล่นร่วมกับเพื่อนในหมู่บ้าน การเล่นร่วมกันต้องเคารพกติกายอมรับเสียงข้างมากเคารพสิทธิ์ของเสียงข้างน้อยเช่นโหวตเสียงเพื่อเล่นในสิ่งที่อยากเล่นตามเสียงข้างมากก่อนแต่ก็ยังเล่นตามเสียงข้างน้อยในเวลาต่อมา

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ภาคผนวก​ค.​ ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​ _เล่นโรลเลอร์​เบลด, บ้านลม
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

เพื่อร่างกายที่แข็งแรง รู้จักระมัดระวังอันตรายในสถานการณ์ต่างๆ มีความเข้าใจตนเองและรู้จักเคารพชื่นชมความสามารถของบุคคลอื่นมีน้ำใจช่วยเหลือฝึกให้คนอื่น

ภาคผนวก​ค.​ ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​ ดนตรี​ ว่ายน้ำ
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

ว่ายน้ำในวันเสาร์อาทิตย์หรือยามว่างที่สยามนครธานีและคอนโดราชพฤกษ์กับกลุ่มบ้านเรียนและหรือเพื่อนๆ

ภาคผนวก​ค.​ ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​ _ดนตรี
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

รำวงมาตรฐาน​ เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า เรียนกีต้าร์จากลุงข้างบ้าน และจาก youtube รวมทั้งเรียนออนไลน์ของสถาบันเทคโนโลยีธัญบุรี ฝึกเต้น cover จากช่อง YouTube

ภาคผนวก​ข.สิ่ง​ประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นความรู้ผ่านapplicatonต่างๆและ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ อย่างเท่าทัน ค้นหาข้อมูลจาก Googleเป็น ตัดต่อคลิป เล่นเกมเช่นsakura,Among us, Sudoku

ภาคผนวก​ข.สิ่ง​ประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ จัดทำบัญชีการงานจัดสรรวางแผนการใช้จ่ายการทำงานช่วยแม่หารายได้
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

บริหารจัดการเงิน​ รู้ค่าของเงิน คำนวณรายรับรายจ่าย ใช้เงินอย่างประหยัด

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ภาคผนวก​ก.​เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ บูรณาการการเรียนทำอาหารทำขนม​
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

บูรณาการการเรียนทำอาหารทำขนมทำในทักษะการทำอาหารเพื่อชีวิตเพื่อสร้างอาชีพ

ภาคผนวก​ข.สิ่ง​ประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ เล่นการ์ดเกม​
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

เล่นการ์ดเกม กับเพื่อนกับครูน้าดิวซึ่งเปิดร้านการ์ดเกมและแชมพู​มีโครงการจะไปช่วยงานที่ร้านน้าดิว

ภาคผนวก​ข.สิ่ง​ประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัว​ ตอกและงัด​ตะปู​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัวผ่าน YouTube ช่อง Mahidol Kids Thai PBS Kids Altv​ Witpoko

ภาคผนวก​ข.สิ่ง​ประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัว​ แรงเฉื่อย​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัวผ่าน YouTube ช่อง Mahidol Kids Thai PBS Kids Altv​ Witpoko

ภาคผนวก​ข.สิ่ง​ประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัว​ การไหลของลม
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัวผ่าน YouTube ช่อง Mahidol Kids Thai PBS Kids Altv​ Witpoko

ภาคผนวก​ข.สิ่ง​ประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ ​เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัวผ่านสือโซเชียลแรงตึงผิว​
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัวผ่าน YouTube ช่อง Mahidol Kids Thai PBS Kids Altv​ Witpoko

ภาคผนวก​ข.สิ่ง​ประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ ทำสไลม์​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

ทดลองทำสูตรสไลม์หลายสูตรจนได้สูตรที่ลงตัว เก็บได้นาน ไม่แข็งและสามารถเป่าลูกโป่งได้

ภาคผนวก​ข.สิ่ง​ประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ ศึกษาวิทยาศาสตร์จากธรรมชาติรอบบ้าน รู้จักการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

ศึกษาวิทยาศาสตร์จากธรรมชาติรอบบ้านเกิดจากการท่องเที่ยวจากธรรมชาติ เช่นเมฆหมอกฝนการผสมพันธุ์ของพืช ลักษณะของหิน​ ให้ความรู้โดยครูป้ายุ

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ภาคผนวก​ข.สิ่ง​ประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ ทักษะ​วิทย์​ คณิตกับการทำอาหาร
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

วิทย์​ในห้องครัวเรือนรู้สังเกตแก้ไขทำซ้ำจดบันทึกปรับเปลี่ยน แล้วบันทึกผล, อธิบายคุณค่าทางวัตถุดิบที่มีต่อร่างกาย/ ใช้การชั่งตวง เศษส่วนคำนวณทักษะทางคณิตศาสตร์ในการทำอาหาร

ภาคผนวก​ ข.​สิ่งประดิษฐ์​ การทดลอง​ ทดลองวิทย์จากสิ่งรอบตัว​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

รู้จัก​ รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้หรือสิ่งของที่มีอยู่ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆความคิดใหม่ๆได้ เจอปัญหาตั้งคำถามและหาคำตอบให้ตัวเองได้

ภาคผนวก​ ก.เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ เข้าใจสภาพ​แวด​ล้อ​มที่มี​อิทธิ​พ​ลต่อ​วิถีชีวิต​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

ภาคผนวก​ ก.​ เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต - เรียนรู้​เข้าใจลักษณะนิเวศวัฒนธรรมความแตกต่างระบบนิเวศ สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ ผู้คนประโยชน์ของธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์

ภาคผนวก​ ก.​ เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ ​ขนมโตเกียว​
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

มีความสุขกับการทำโตเกียว

ภาคผนวก​ ก.​ เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต -ตามแม่ไปหน่อยเลือกตั้งอ
by Pimpanida บน Mar 25, 2021