ร่องรอยการเรียนรู้

อิ่มบุญช่วยแม่พับผ้า
by Pensiri U. บน Jun 18, 2020

อิ่มบุญช่วยแม่พับผ้า และเก็บเข้าที่

อิ่มบุญทำงานบ้านทุกเช้า
by Pensiri U. บน Jun 18, 2020

อิ่มบุญช่วยกวาดบ้าน ถูบ้าน ช่วยแม่ทำงานบ้าน

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ตัวเลขที่เท่ากัน
by Pensiri U. บน Jun 18, 2020

เรียนรู้จำนวนที่เท่ากัน

อิ่มอุ่นพับผ้าห่ม
by Pensiri U. บน Jun 18, 2020

อิ่มอุ่นหัดพับผ้าห่อมหลังตื่นนอน

สารพัดช่าง
by Yam H. Sophittha บน Jun 18, 2020

ช่วยแยกเสื้อผ้าเพื่อทำไปซัก
by Umaporn Srinualprasert บน Jun 18, 2020

ต่อเลโก้ตามจินตนาการ
by Umaporn Srinualprasert บน Jun 18, 2020

ช่วยแม่ทำงาน นับจำนวนสิ่งของทีละ 5 แล้วจัดเรียงลงกล่อง
by Umaporn Srinualprasert บน Jun 18, 2020

ใช้สำลีก้านมาเรียงต่อกันเพื่อทำเป็นทางและที่จอดรถ
by Umaporn Srinualprasert บน Jun 17, 2020

ศิลปะตามจินตนาการ
by ศรีไพร บน Jan 10, 2021

กิจกรรมศิลปะ

ทัศนศึกษา
by Yam H. Sophittha บน Jun 17, 2020

08/06 เพาะกล้ากระบองเพชร byบ้านเรียนปั้นฝัน
by สุวิมล ล้อมธรรมพินิจ บน Jun 17, 2020

การเพาะเมล็ดกระบองเพชรจิ๋ว(Cactas)

08/06 การปลูกแคนตัส
by สุวิมล ล้อมธรรมพินิจ บน Jun 17, 2020

ความสนใจ-การลงมือทำ-การดูแล-การต่อยอด

งานบ้าน
by Yam H. Sophittha บน Jun 17, 2020

ศิลปะ ศิลเปอะ
by Yam H. Sophittha บน Jun 17, 2020

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Free Play
by Yam H. Sophittha บน Jun 17, 2020

ศิลปะ ศิลเปอะ
by Yam H. Sophittha บน Jun 17, 2020

Free Play
by Yam H. Sophittha บน Jun 17, 2020

งานบ้าน
by Yam H. Sophittha บน Jun 17, 2020

เย็บ ปัก ถัก ร้อย
by Yam H. Sophittha บน Jun 17, 2020