ร่องรอยการเรียนรู้

เล่นทรายกับพี่เพื่อนบ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่นทรายกับพี่เพื่อนบ้าน

ฝึกพิมพ์ 2 มือบนคอมพิวเตอร์
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ฝึกพิมพ์ 2 มือบนคอมพิวเตอร์

ผสมสีด้วยขวดสเปรย์บนฟองสบู่
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ผสมสีด้วยขวดสเปรย์บนฟองสบู่

ฝึกบวกเลข 2 หลัก
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ฝึกบวกเลข 2 หลัก

เล่นทรายกับเพื่อนบ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่นทรายกับเพื่อนบ้าน

ฝึกนั่งสมาธิ 10 นาที
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ฝึกนั่งสมาธิ 10 นาที

ช่วยแม่ตากผ้า
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ช่วยแม่ตากผ้าปู

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ระบายสีน้ำด้วยเทคนิคหลากหลาย
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ระบายสีน้ำด้วยเทคนิคหลากหลาย

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษโฟนิค word family "FL"และทำแบบฝึก
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษโฟนิค word family "FL"

เล่นทราย
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่นทราย

เรียนรู้เทคนิคการลบเลข
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เรียนรู้เทคนิคการลบเลข

พับผ้าตัวเองเก็บ
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

พับผ้าตัวเองเก็บ

ฝึกนั่งสมาธิก่อนนอน 10 นาที
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ฝึกนั่งสมาธิก่อนนอน 10 นาที

ตากเสื้อผ้าตัวเอง
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ตากเสื้อผ้าตัวเอง

พับเรือกระดาษไปเล่นน้ำฝน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

พับเรือกระดาษไปเล่นน้ำฝน

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เล่นทรายกับพี่เพื่อนบ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เล่นทรายกับพี่เพื่อนบ้าน

เล่นที่สนามหมู่บ้านกับเพื่อนบ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เล่นที่สนามหมู่บ้านกับเพื่อนบ้าน

อ่านหนังสือนิทานกัน
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

อ่านหนังสือนิทานกัน

ฝึกอ่านเวลาบนนาฬิกาเข็ม
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ฝึกอ่านเวลาบนนาฬิกาเข็ม

ฝึกนั่งสมาธิ
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ฝึกนั่งสมาธิ