ร่องรอยการเรียนรู้

กีตาร์ไปไหว้พระให้อาหารปลาที่วัดกับครอบครัว
by ศรีไพร บน Feb 12, 2022

กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่

กีต้าร์ร่วมทำกิจกรรมรวมกลุ่มออนไลน์ ตอน..สีสันใต้ทะเลกับพี่โ
by ศรีไพร บน Feb 12, 2022

กิจกรรมรวมกลุ่มของออนไลน์

กิจกรรมรวมกลุ่มออนไลน์byแม่จุกกับพี่พต ตอน..สีสันใต้ทะเล
by ศรีไพร บน Feb 12, 2022

กิจกรรมรวมกลุ่มออนไลน์

งานเจาะปรุ ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก
by นัชชา บน Mar 26, 2022

พัฒนาการด้านร่างกาย : มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ : มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว พัฒนาการด้านสติปัญญา : มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ พัฒนาการด้านสติปัญญา : มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามรรถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย

Geography and culture lesson 37 east Africa
by peisan บน Feb 10, 2022

Earth science lesson 38
by peisan บน Feb 10, 2022

Language art Lesson 37 ending punctuation
by peisan บน Feb 10, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Maths:fruit bar graphs
by peisan บน Feb 10, 2022

Maths :estimate length
by peisan บน Feb 10, 2022

English Reading Lesson 37
by peisan บน Feb 10, 2022

Maths review
by peisan บน Feb 10, 2022

Maths:add to 10 lesson 38
by peisan บน Feb 10, 2022

ไดอารี่คิน2
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 14, 2022

ห่อเกี๊ยว
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 10, 2022

เที่ยวปางช้างแม่แตง
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 10, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Maths measure length in different units
by peisan บน Feb 09, 2022

Maths:measure length (cm,m)
by peisan บน Feb 09, 2022

Maths :measure lengths1
by peisan บน Feb 09, 2022

Touch typing Camilla in the amazon : The fire
by peisan บน Feb 09, 2022

Touch typing lesson 31 review:home+ruei
by peisan บน Feb 09, 2022