ร่องรอยการเรียนรู้

Free play
by peisan บน Jan 25, 2022

Chicken dance
by peisan บน Jan 25, 2022

Lizard
by peisan บน Jan 25, 2022

My friend

Piano: Theme from new world symphony
by peisan บน Jan 25, 2022

หัดอ่านไทยบทที่12
by peisan บน Jan 25, 2022

Counting game
by peisan บน Jan 25, 2022

Identify numbers up to 3
by peisan บน Jan 25, 2022

Counting

Touch typing : shift key and capitalization
by peisan บน Jan 25, 2022

Coding : artist
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths:Mastery challenge
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths review

Maths: Subtract within 10
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths challenge
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths review

Free play
by peisan บน Jan 25, 2022

Piano :The old cotton picker
by peisan บน Jan 25, 2022

Bedtime stories
by peisan บน Jan 25, 2022

Cut and paste
by peisan บน Jan 25, 2022

Haunted house

Cut and paste
by peisan บน Jan 25, 2022

Touch typing easy bottom row words เอวารินทร์
by peisan บน Aug 17, 2021

Count by 2 เอวารินทร์
by peisan บน Aug 17, 2021

Maths:Which number comes next
by peisan บน Jan 25, 2022

Counting game