ร่องรอยการเรียนรู้

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (from,give,going,had,has,her,him,his,how)
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (went,what,white,who,will,with,yes,always,after)
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (that,there,they,this,too,under,want,was,well)
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (please,pretty,ran,ride,saw,say,she,so,soon)
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (into,like,must,new,no,now,on,our,out)
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (came,did,do,eat,four,get,good,have,he)
by Naphat บน Jan 13, 2022

อ่านหนังสือ
by หม่าม้าน้องตุลย์ บน Jan 22, 2022

...

Gramma
by หม่าม้าน้องตุลย์ บน Jan 13, 2022

...

ถูบ้าน
by พิชชานันท์ บน Jan 13, 2022

บ้านจ่าโบ่
by peisan บน Jan 26, 2022

ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาจ่าโบ่
by peisan บน Jan 26, 2022

ดอยกิ่วลม ณ ปาย
by peisan บน Jan 26, 2022

Math
by หม่าม้าน้องตุลย์ บน Jan 13, 2022

..

เที่ยวฟาร์มม้า
by บ้านเรียนคิริน บน Jan 22, 2022

อ่านภาษาจีนบทที่​15
by บ้านเรียนคิริน บน Jan 22, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
อ่านภาษาจีนบทที่14
by บ้านเรียนคิริน บน Jan 22, 2022

Tha pai hot spring maehongson
by peisan บน Jan 26, 2022

เดินขึ้นภูชี้ฟ้า
by Kularb บน Jan 13, 2022

เดินขึ้นภูชี้ฟ้า

Breakfast at moo ban yun lai at pai meahongson
by peisan บน Jan 26, 2022

space inspirium
by หม่าม้าน้องตุลย์ บน Jan 12, 2022

..