ร่องรอยการเรียนรู้

Maths challenge เอวารินทร์
by peisan บน Aug 18, 2021

Free play
by peisan บน Aug 18, 2021

Piano :The old cotton picker เอวารินทร์
by peisan บน Aug 18, 2021

Bedtime stories
by peisan บน Aug 17, 2021

Cut and paste เอวารินทร์
by peisan บน Aug 17, 2021

Cut and paste
by peisan บน Aug 17, 2021

Touch typing easy bottom row words เอวารินทร์
by peisan บน Aug 17, 2021

Count by 2 เอวารินทร์
by peisan บน Aug 17, 2021

Which number comes next เอวารินทร์
by peisan บน Aug 17, 2021

Addition & subtraction เอวารินทร์
by peisan บน Aug 17, 2021

Subtraction review เอวารินทร์
by peisan บน Aug 17, 2021

Addition review เอวารินทร์
by peisan บน Aug 17, 2021

Touch typing easy words game เอวารินทร์
by peisan บน Aug 17, 2021

Addition game เอวารินทร์
by peisan บน Aug 17, 2021

Count backwards เอวารินทร์
by peisan บน Aug 17, 2021

Comprehension
by peisan บน Aug 17, 2021

Memory game เอวารินทร์
by peisan บน Aug 17, 2021

Wide and narrow เอวารินทร์
by peisan บน Aug 17, 2021

How many? cut and paste เอรินดา
by peisan บน Aug 17, 2021

Ordinal numbers 11-30 เอวารินทร์
by peisan บน Aug 17, 2021