ร่องรอยการเรียนรู้

Learn english through song
by peisan บน Jan 25, 2022

English Reading lesson 17
by peisan บน Jan 25, 2022

Reading Comprehension: All about shark
by peisan บน Jan 25, 2022

Dance workout
by peisan บน Jan 25, 2022

ทำกับข้าวให้ลูกเต่า
by กิรตี บน Aug 29, 2021

แม่จ๋าๆ...ลูกเต่าหิวแล้ว

Piano: row row
by peisan บน Jan 25, 2022

Story of santa claus
by peisan บน Jan 26, 2022

Why is diwali celebrated เอวารินทร์
by peisan บน Aug 21, 2021

English:Matching the short e words
by peisan บน Jan 25, 2022

English Reading Lesson 16
by peisan บน Jan 25, 2022

English Reading Comprehension :Cici and her pet
by peisan บน Jan 26, 2022

ก่ออิฐสร้างเตาเผาเซรามิกจิ๋ว
by ปัญญ์ บน Aug 21, 2021

กิจกรรมเสริมจินตนาการ กล่องเป็นแบบสร้างบ้าน แต่จีโอ้เอามาต่อเป็นหลายๆแบบ

Drawing
by peisan บน Jan 25, 2022

Drawing
by peisan บน Jan 25, 2022

Touch typing:Intermediate punctuation
by peisan บน Jan 25, 2022

Piano: Bugles
by peisan บน Jan 25, 2022

Doing chores
by peisan บน Jan 26, 2022

นิทานภาษาจีน ซุปแสนอร่อย 好喝的汤
by peisan บน Jan 25, 2022

ภาษาจีนบทที่12 第十二课 天天长大
by peisan บน Jan 25, 2022

Subtraction word problem within 10
by peisan บน Jan 25, 2022