ร่องรอยการเรียนรู้

Dance workout
by peisan บน Jan 24, 2022

Piano : March of the Gnomes
by peisan บน Jan 24, 2022

Lego : Toy Story
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

งานปั้น สัตว์
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Lego : กวางมูส​
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

เรขาคณิต​ 2มิติ
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

งานบ้าน​ : ซักผ้า
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

งานบ้าน : ช่วยเตรียมผ้าซัก
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

หนังสือ : Peppa อ่านจับใจความ
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Bedtime stories
by peisan บน Jan 24, 2022

History of olympics
by peisan บน Jan 26, 2022

Words to numbers
by peisan บน Jan 24, 2022

Addition game
by peisan บน Jan 24, 2022

Skip count by 2
by peisan บน Jan 24, 2022

Phonics oo oi oe oy
by peisan บน Jan 24, 2022

Matching game
by peisan บน Jan 24, 2022

Touch typing:Home row practice
by peisan บน Jan 24, 2022

Piano: The train
by peisan บน Jan 24, 2022

Piano : Grandfather ‘ s clock
by peisan บน Jan 24, 2022

Piano: moccasin dance
by peisan บน Jan 24, 2022