ร่องรอยการเรียนรู้

Collecting bugs
by peisan บน Aug 03, 2021

Flower garden
by peisan บน Jan 24, 2022

Bubble pop
by peisan บน Jan 24, 2022

Games

นิทานภาษาจีน 四季真有趣
by peisan บน Jan 24, 2022

ภาษาจีน บทที่9 第九课 下课了
by peisan บน Jan 24, 2022

Coding
by peisan บน Jan 25, 2022

Make a pattern
by peisan บน Jan 25, 2022

Whose egg?
by peisan บน Jan 26, 2022

ภาษาไทยบทที่5
by peisan บน Jan 25, 2022

หัดอ่านภาษาไทยบทที่10
by peisan บน Jan 26, 2022

อ่านและเขียนภาษาไทย

เลขไทย เอวารินทร์
by peisan บน Aug 02, 2021

Draw a maths problem
by peisan บน Jan 25, 2022

Count to add
by peisan บน Jan 25, 2022

Reading Lesson 12
by peisan บน Jan 25, 2022

Memory music
by peisan บน Jan 25, 2022

Bedtime stories
by peisan บน Jan 25, 2022

Touch typing: Beginner wrap up
by peisan บน Jan 25, 2022

Piano: funny faces
by peisan บน Jan 25, 2022

Drawing
by peisan บน Jan 25, 2022

กีต้าร์เล่นว่าวกับพี่ๆ
by ศรีไพร บน Aug 01, 2021