ร่องรอยการเรียนรู้

เรียนรู้ความหมายของอักษรตัวโน๊ต
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เรียนรู้ความหมายของตัวโน้ตและฝึกเล่นเปียโน

เรียนรู้อันปลั๊กโค้ดดิ้งจากหนังสือ
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เรียนรู้อันปลั๊ก coding ในหนังสือ

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ศึกษารูปทรงจากการสร้างด้วยของเล่นแบบท่อ
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ศึกษารูปทรงจากการสร้างด้วยของเล่นแบบท่อ

เรียนรู้การรับผิดชอบจากข้อผิดพลาด
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เรียนรู้การรับผิดชอบจากสิ่งที่ตัวเองทำผิด

สร้างเมืองและป่าในทะเลทราย
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เล่นทรายวันนี้เราสร้างเมืองและป่าในทะเลทราย

รับผิดชอบตัดเสื้อของตัวเอง
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ตากเสื้อผ้าของตัวเองที่ทุกครั้งที่มีการซัก

ศึกษาลักษณะของกิ้งก่า
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ศึกษาลักษณะรูปร่างของกิ้งก่า

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ต่อจิ๊กซอแผนที่ประเทศไทย
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ฝึกสมาธิกับการเปิดแผนที่ประเทศไทยและศึกษาจังหวัดต่างๆในไทย

ศึกษาวงจรชีวิตตัวต่อ
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ติดตามการสร้างรังละวางไข่ของตัวต่อลายเสือ

ระบายสีแผนที่โลก
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ระบายสีแผนที่โลก

บันทึกของต้นน้ำ วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2565
by Naphat บน Jan 08, 2022

ฝึกอ่านภาษาไทย
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

สามารถอ่านคำภาษาไทยที่ติดกันได้หลายสระ

บันทึกของต้นน้ำ วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2565
by Naphat บน Jan 08, 2022

คุณไข่เด้งดึ๋ง How to Make A Bouncy Egg!
by Eliora บน Mar 02, 2022

เกมเขาวงกตจากรูปไทรเซราทอปส์ Maze from Triceratops!!
by Eliora บน Mar 02, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ต้นน้ำบันทึก วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565
by Naphat บน Jan 02, 2022

ต้นน้ำบันทึก วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564
by Naphat บน Jan 02, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านภาษาไทย หนังสือเรียนภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
by Naphat บน Jan 01, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านภาษาไทย หนังสือเรียนภาษาไทย (ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
by Naphat บน Jan 01, 2022

นั่งสมาธิ สวดมนต์ ไหว้พระ ที่เสถียรธรรม 2 หุบเขาโพธิสัตว์ จ
by Nutthavee บน Jan 01, 2022