ร่องรอยการเรียนรู้

การเดินทางของอิมามฮุเซน​
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

งานศิลปะจากรอยนิ้วมือ
by Ali Bros บน Nov 15, 2021

สร้างภาพด้วยตัวต่อไม้
by Ali Bros บน Nov 15, 2021

English Language art chapter 8
by peisan บน Jan 25, 2022

Artwork : Dot colors mixing fun
by Ali Bros บน Nov 15, 2021

ปั่นจักรยาน​
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

ลายเส้น
by Ali Bros บน Nov 15, 2021

คณิตศาสตร์ : Death Star Angles
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

คณิตศาสตร์ : องศา​และมุม
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

เกมส์ : หมากฮอส
by Ali Bros บน Nov 15, 2021

English Reading chapter 8
by peisan บน Jan 25, 2022

Lego numbers 3D
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Maths lesson 9
by peisan บน Jan 25, 2022

Earth science lesson 8
by peisan บน Jan 25, 2022

Geography and culture lesson 7
by peisan บน Jan 26, 2022

Art
by peisan บน Jan 25, 2022

English Language art long o
by peisan บน Jan 25, 2022

Language art chapter 7
by peisan บน Jan 25, 2022

English Reading chapter 7
by peisan บน Jan 25, 2022

Geography and culture lesson 6
by peisan บน Jan 26, 2022