ร่องรอยการเรียนรู้

ชาบูมื้ออร่อยที่ภูเก็ต
by Minyada บน Mar 29, 2022

เล่นเกมส์ "โฮเทล" ครั้งแรก
by Minyada บน Mar 29, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เดินสำรวจหาดสุรินทร์
by Minyada บน Mar 27, 2022

เที่ยวแหลมพรหมเทพ ดื่มด่ำอาหารซีฟู้ดที่ราไวย์
by Minyada บน Mar 21, 2023

เที่ยวแหลมพรหมเทพ หนึ่งในสถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ต

ชมเมืองเก่าภูเก็ต สถาปัตยกรรมชิโนโปตุกีสห้ามพลาด
by Minyada บน Mar 27, 2022

วันนี้ขับรถเข้าเมืองไปเดินเล่นชมเมืองกัน

ฮูล่าฮูป DIY
by Kularb บน Mar 26, 2022

ฮูล่าฮูป DIY

ต่อบล๊อคไม้
by Kularb บน Mar 26, 2022

ต่อบล๊อคไม้

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ทำงานบ้าน
by Kularb บน Mar 26, 2022

ทำงานบ้าน

ร่มสามฤดู
by Kularb บน Mar 26, 2022

ร่มสามฤดู

เกล็ดปลาสีรุ้ง
by Kularb บน Mar 26, 2022

เกล็ดปลาสีรุ้ง

ชุดดอกไม้
by Kularb บน Mar 26, 2022

ชุดดอกไม้

อ่านหนังสือ
by Kularb บน Mar 26, 2022

อ่านหนังสือ

เรียนภาษาอังกฤษ
by Kularb บน Mar 26, 2022

เรียนภาษาอังกฤษ

ทำงานบ้าน ซักผ้า ตากผ้า
by Kularb บน Mar 26, 2022

ทำงานบ้าน ซักผ้า ตากผ้า

เข้าร่วมกิจกรรมที่พิพิณภัณฑ์โรงเล่น
by Kularb บน Mar 26, 2022

เข้าร่วมกิจกรรมที่พิพิณภัณฑ์โรงเล่น

Vehicle Puzzles and Animal Puzzles
by Kularb บน Mar 26, 2022

Vehicle Puzzles and Animal Puzzles

ดินเนอร์ริมหาดบางเทา ชมพระอาทิตย์ตก
by Minyada บน Mar 27, 2022

ว่ายน้ำออกกำลังกาย ดูวิวลากูน่า ที่ภูเก็ต
by Minyada บน Mar 27, 2022

พี่เพียวว่ายน้ำออกกำลังกาย ดูวิวลากูน่า ที่ภูเก็ต

ใบหูกวาง สร้างรายได้ วิธีเก็บใบหูกวางขาย ประโยชน์ของใบหูกวาง ปลากัด กุ้ง หอย
by นัชชา บน Mar 26, 2022

พัฒนาการด้านร่างกาย : มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ : มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจดีงาม พัฒนาการด้านสังคม : มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย พัฒนาการด้านสติปัญญา : มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย, มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย

เทมเป้ข้าวกล้องหอมมะลิ วิธีทำเทมเป้จากข้าว เมนูสุขภาพ อาหารเจ Tempeh
by นัชชา บน Mar 26, 2022

พัฒนาการด้านร่างกาย : มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ : มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข พัฒนาการด้านสังคม : มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาการด้านสติปัญญา : มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย, มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย