ร่องรอยการเรียนรู้

ทำขนมปังพิชซ่าเจกัน
by ศรีไพร บน Sep 12, 2020

กิจกรรมทำขนม

ฝึกอ่านผสมคำ สระอะ
by ศรีไพร บน Jan 16, 2021

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

ฝึกวาดภาพระบายสีด้วยสีน้ำมัน
by ศรีไพร บน Jul 19, 2020

เรียนรู้กิจกรรมศิลปะตามจินตนาการ

ขี่สกูตเตอร์ดูวิวดูวัว
by พลอยไพลิน บน Jul 19, 2020

ผลงานต่อเลโก้ ค่ายทหาร
by Umaporn Srinualprasert บน Jul 19, 2020

เรียนรู้เรื่องเวลา วินาที นาที และชั่วโมง จากสื่อการสอนนาฬิก
by Preeyada บน Jan 21, 2021

ยาใจล่นขายของกับเพื่อนๆ
by ศรีไพร บน Jul 19, 2020

พี่โฟกัสชวนมาเล่นขายของกัน
by ศรีไพร บน Jan 10, 2021

กิจกรรมกลางแจ้งเล่นเพื่อเรียนรู้

ต่อเลโก้หุ่นยนต์
by ศรีไพร บน Jan 10, 2021

กิจกรรมเล่นเพื่อเรียนรู้

อริยะเล่นชิงช้า
by ศรีไพร บน Jul 18, 2020

อริยะและเพื่อนๆช่วยกันกวาดทำความสะอาดลานบ้าน
by ศรีไพร บน Jul 18, 2020

ยาใจและเพื่อนๆช่วยกันกวาดทำความสะอาดลานบ้าน
by ศรีไพร บน Jul 18, 2020

พี่โฟกัสและเพื่อนๆช่วยกันกวาดทำความสะอาดลานบ้าน
by ศรีไพร บน Feb 05, 2021

กิจกรรมงานบ้าน

อริยะเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูT.J
by ศรีไพร บน Jul 18, 2020

ยาใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูT.J
by ศรีไพร บน Jul 18, 2020

พี่โฟกัสเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูC.J
by ศรีไพร บน Jan 10, 2021

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

เรียนรู้การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
by Apichart บน Jul 17, 2020

ศิลปะตามจินตนาการ
by ศรีไพร บน Jul 16, 2020

อริยะปั่นจักรยานร่วมกับคณะนายอำเภอพร้าวที่สวนลมเจย
by ศรีไพร บน Jul 16, 2020

วันนี้ช่วงเย็นกลุ่มบ้านเรียนทักข์อิทธิพรมีกิจกรรมนอกสถานที่

ยาใจปั่นจักรยานร่วมกับคณะนายอำเภอพร้าวที่สวนลมเจย
by ศรีไพร บน Jul 16, 2020