ร่องรอยการเรียนรู้

Geography and culture lesson 6 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 14, 2021

Language art ; long i เอวารินทร์
by peisan บน Sep 14, 2021

Language art chapter 6 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 14, 2021

Fuzz bug pattern เอวารินทร์
by peisan บน Sep 14, 2021

Reading chapter 6 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 14, 2021

Piano; the bells ring out เอวารินทร์
by peisan บน Sep 14, 2021

Earth Science lesson 6 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 13, 2021

หมูสามชั้นทอดกับข้าวเหนียวอัญชัน
by Jutharat บน Oct 15, 2021

Earth science lesson 5 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 12, 2021

Geography and culture lesson 5 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 12, 2021

Language art chapter 5 long i เอวารินทร์
by peisan บน Sep 12, 2021

Language art chapter 5 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 12, 2021

Reading chapter 5 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 12, 2021

Maths lesson 5
by peisan บน Sep 12, 2021

Firefly
by peisan บน Sep 11, 2021

Earth science lesson 4 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 11, 2021

Geography culture lesson 4 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 11, 2021

Language art chapter 4 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 11, 2021

Thinking lesson 1 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 11, 2021

Reading chapter 4 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 11, 2021