ร่องรอยการเรียนรู้

Art 28/08/222
by Akearticha บน Aug 29, 2022

Art 28/08/222 ปั้นผลไม้

เรียนรู้จากการเล่น คณิตศาสตร์ วิทยศาตร์
by อภิเชษฐ์ บน Aug 29, 2022

การ คณิตศาสตร์ วิทยศาตร์ จะเน้นให้สนุก ในทุกวัน ระหว่างเปลี่ยนเรียน จะมีการฝึกพัฒนาด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ emotion

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เรียนรู้จากการเล่น คณิตศาสตร์ วิทยศาตร์
by อภิเชษฐ์ บน Aug 29, 2022

การ คณิตศาสตร์ วิทยศาตร์ จะเน้นให้สนุก ในทุกวัน ระหว่างเปลี่ยนเรียน จะมีการฝึกพัฒนาด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ emotion

เรียนรู้จากการเล่น คณิตศาสตร์ วิทยศาตร์
by อภิเชษฐ์ บน Aug 29, 2022

การ คณิตศาสตร์ วิทยศาตร์ จะเน้นให้สนุก ในทุกวัน ระหว่างเปลี่ยนเรียน จะมีการฝึกพัฒนาด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ emotion

เรียนรู้จากการเล่น คณิตศาสตร์ วิทยศาตร์
by อภิเชษฐ์ บน Aug 29, 2022

การ คณิตศาสตร์ วิทยศาตร์ จะเน้นให้สนุก ในทุกวัน ระหว่างเปลี่ยนเรียน จะมีการฝึกพัฒนาด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ emotion

เรียนรู้จากการเล่น คณิตศาสตร์ วิทยศาตร์
by อภิเชษฐ์ บน Aug 29, 2022

การ คณิตศาสตร์ วิทยศาตร์ จะเน้นให้สนุก ในทุกวัน ระหว่างเปลี่ยนเรียน จะมีการฝึกพัฒนาด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ emotion

เรียนรู้จากการเล่น คณิตศาสตร์ วิทยศาตร์
by อภิเชษฐ์ บน Aug 29, 2022

การ คณิตศาสตร์ วิทยศาตร์ จะเน้นให้สนุก ในทุกวัน ระหว่างเปลี่ยนเรียน จะมีการฝึกพัฒนาด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ emotion

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
* Soft Skills เป็นทักษะทางด้านอารมณ์และการสังคม
by อภิเชษฐ์ บน Aug 29, 2022

Soft Skills เป็นทักษะทางด้านอารมณ์และการสังคม อย่างเช่นการสื่อสารกับคนอื่น การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำ การแก้ปัญหาแบบคิดวิเคราะห์ การที่เราจะมี Soft Skills ได้จะต้องผ่านการฝึกฝนและลงมือทำ ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นหลัก Soft Skills ฝึกทักษะ 5อย่าง Critical Thinking / Communication / Teamwork / Creativity / Citizenship

* Soft Skills เป็นทักษะทางด้านอารมณ์และการสังคม อย่างเช่นการ
by อภิเชษฐ์ บน Aug 29, 2022

* Soft Skills เป็นทักษะทางด้านอารมณ์และการสังคม อย่างเช่นการ
by อภิเชษฐ์ บน Aug 29, 2022

ให้อาหารปลาคราฟที่บุญถาวร
by อมรรัตน์ บน Jan 16, 2023

มาเรียนรู้เรื่องทิศทางที่สวนสัตว์
by อมรรัตน์ บน Jan 16, 2023

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 สัปดาห์ที่15
by Yada Sukkul บน Aug 29, 2022

สัปดาห์ที่15 ของการเรียน สัปดาห์นี้มีกิจกรรมที่ทางกรมปศุสัตว์และเทศบาลจัดฉีดวัคซีนให้สุนัขในชุมชน กิจกรรมประกอบอาหาร และการปลูกผักในแปลง

เริ่มเพลง​ A​ woodpecker​
by บ้านเรียนคิริน บน Aug 28, 2022

ฝึกสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
by บ้านเรียนคิริน บน Aug 28, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เลี้ยงลูกอ๊อด
by บ้านเรียนคิริน บน Aug 28, 2022

เรียนเปียโน​เริ่มเพลงใหม่​
by บ้านเรียนคิริน บน Aug 28, 2022

สำรวจร่างกายฟันหลุดกี่ซี่แล้ว
by บ้านเรียนคิริน บน Aug 28, 2022

ฝึกสกิลบอลประจำ
by บ้านเรียนคิริน บน Jan 25, 2023

ประเมินประจำเดือนภาษาอังกฤษประจำเดือน​ สิงหาคม
by บ้านเรียนคิริน บน Aug 28, 2022