ร่องรอยการเรียนรู้

Finding frog
by peisan บน Jan 24, 2022

Peanwan huahin
by peisan บน Jan 26, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Banana blossom
by peisan บน Jan 24, 2022

Tadpole
by peisan บน Jan 26, 2022

Science:Why sitting is bad for you
by peisan บน Jan 26, 2022

วิทยาศาสตร์ : ระบบทางเดินอาหาร
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

พิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษ (Advance)
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

ภาษาไทยบทที่2หน้า2
by peisan บน Jan 24, 2022

หัดอ่านไทยบทที่7 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 20, 2021

Drum เอรินดา
by peisan บน Jul 20, 2021

Touch typing t s and l keys เอวารินทร
by peisan บน Jul 20, 2021

Coloring games เอรินดา
by peisan บน Jul 20, 2021

Popping colorful balloons เอรินดา
by peisan บน Jul 20, 2021

Counting numbers เอรินดา
by peisan บน Jul 20, 2021

Birthday candle counting
by peisan บน Jan 24, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Piano : Twinkle twinkle little star
by peisan บน Jan 24, 2022

Goodbye my friend
by peisan บน Jan 26, 2022

My best friend was gone forever

Banana milk chocolate chip oat cake
by peisan บน Jan 24, 2022

Lizard’s egg
by peisan บน Jan 24, 2022

Who’s egg?

Animation, Digital Art
by Bali Balis บน Jul 19, 2021

เป็นการทำ animation 2D โดยใช้ iPad ที่ฉันเรียนรู้จาก youtube