ร่องรอยการเรียนรู้

ใช้แสตมป์สร้างภาพสายรุ้ง
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ใช้แสตมป์สร้างภาพสายรุ้ง

ฝึกอ่านสระ ออ และหัดเขียนภาษาไทย
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ฝึกอ่านสระ ออ และหัดเขียนภาษาไทย

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษโฟนิค word family " -ing -ink"
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษโฟนิค word family " -ing -ink"

ตั้งต้นคริสต์มาสตกแต่งเอง
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เดือนพฤศจิกายนนี้เราตั้งต้นคริสต์มาสโดยให้พีซเป็นคนประกอบเองและมีแม่ช่วยอยู่นิดหน่อย

ปล่อยผีเสื้อที่เราเลี้ยงหนอนไว้
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ปล่อยผีเสื้อที่เราเลี้ยงหนอนไว้

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษโฟนิคส
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษโฟนิคส

เต้นตามรายการ Blippi
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เต้นออกกำลังตามรายการ Blippi

ศึกษาประเภทของสัตว์ที่สวนสัตว์
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ศึกษาประเภทของสัตว์ที่สวนสัตว์

เล่นเกมส์โยนบอลกับพี่ๆ
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เล่นเกมส์โยนบอลกับพี่ๆ

เรียงลูกปัดเป็นรูปตัวการ์ตูน
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เรียงลูกปัดเป็นรูปตัวการ์ตูน

ทดสอบทำเครื่องบินกระดาษยักษ์
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ทดสอบทำเครื่องบินกระดาษยักษ์

ขี่สกูตเตอร์กับพี่ในหมู่บ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ขี่สกูตเตอร์กับพี่ในหมู่บ้าน

ปั่นดินเบาเป็นน้องนก
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ปั่นดินเบาเป็นน้องนก

ฝึกใช้สีไม้
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ฝึกระบายสีไม้

เรียนรู้เทคนิคการเป่าสี
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เรียนรู้เทคนิคการเป่าสี

วาดรูปบนถนนด้วยสีช็อกกับพี่ๆข้างบ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

วาดรูปบนถนนด้วยสีช็อกกับพี่ๆข้างบ้าน

ฝึกอ่านภาษาไทยและทำแบบฝึกหัด
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ฝึกอ่านภาษาไทยและทำแบบฝึกหัด

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษทั้งแบบเป็นคำและเป็นประโยค
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษทั้งแบบเป็นคำและเป็นประโยค

เรียนรู้รูปทรง 3 มิติจากการสร้างเองจากของเล่น
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เรียนรู้รูปทรง 3 มิติจากการสร้างเองจากของเล่น

เรียนรู้เทคนิคการลอกลายจากลายบนเหรียญ
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เรียนรู้เทคนิคการลอกลายจากลายบนเหรียญ