ร่องรอยการเรียนรู้

Paper dolls
by peisan บน Jan 26, 2022

Drawing
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Free play
by peisan บน Jan 25, 2022

Almond cake
by peisan บน Jan 25, 2022

Drawing
by peisan บน Jan 25, 2022

ระบายสี
by หม่าม้าน้องตุลย์ บน Jan 27, 2022

..

เกมส์หาพยัญชนะไทย
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Dot to dot and pattern
by peisan บน Jan 25, 2022

เรียนรู้แสงและเงา
by Suchada บน Jan 25, 2022

ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เรียนรู้เรื่องแสงและเงาได้ง่ายๆ

ต่อจิ๊กซอว์รูปภาพ
by Suchada บน Jan 25, 2022

ฝึกการสังเกต การจดจำ การแก้ไขปัญหาและการวางแผน

Drawing
by peisan บน Jan 25, 2022

Art
by peisan บน Jan 25, 2022

ต่อเลโก้ตามจินตนาการ
by Suchada บน Jan 25, 2022

ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรงด้วยการต่อเลโก้ ฝึกการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

Fun blocks
by peisan บน Jan 25, 2022

เรียนรู้ผ่านสื่อ
by Suchada บน Jan 25, 2022

เรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้ที่หลากหลาย กระตุ้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
English language art: Bright family book 1
by peisan บน Jan 25, 2022

vernus the multiverse

English language art lesson 35 : silent e
by peisan บน Jan 25, 2022

Dance workout
by peisan บน Jan 25, 2022

ฝึกถ่ายภาพ📸
by Suchada บน Jan 25, 2022

ฝึกถ่ายภาพ ทำกิจกรรมที่ชอบต่อยอดความสนใจ รู้จักเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

Free play
by peisan บน Jan 25, 2022