ร่องรอยการเรียนรู้

Controlling R
by peisan บน Jan 24, 2022

Letter sounds : Silent e
by peisan บน Jan 24, 2022

Phonics : word building
by peisan บน Jan 24, 2022

Phonics or au aw
by peisan บน Jan 24, 2022

Reading lesson 9
by peisan บน Jan 24, 2022

Touch typing v h and m keys
by peisan บน Jan 24, 2022

Dance workout
by peisan บน Jan 24, 2022

Piano : March of the Gnomes
by peisan บน Jan 24, 2022

Lego : Toy Story
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

งานปั้น สัตว์
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Lego : กวางมูส​
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

เรขาคณิต​ 2มิติ
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

งานบ้าน​ : ซักผ้า
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

งานบ้าน : ช่วยเตรียมผ้าซัก
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

หนังสือ : Peppa อ่านจับใจความ
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Bedtime stories
by peisan บน Jan 24, 2022

History of olympics
by peisan บน Jan 26, 2022

Words to numbers
by peisan บน Jan 24, 2022

Addition game
by peisan บน Jan 24, 2022

Skip count by 2
by peisan บน Jan 24, 2022