ร่องรอยการเรียนรู้

Number square
by peisan บน Jan 25, 2022

Touch typing : accuracy focus
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Piano; Oh, susanna เอวารินทร์
by peisan บน Jan 25, 2022

"ขาวตายแล้ว"
by Jutharat บน Feb 03, 2022

Finding location with google map
by peisan บน Jan 25, 2022

Earth science lesson 1
by peisan บน Jan 26, 2022

Draw a math problem
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Addition game lesson 24
by peisan บน Jan 25, 2022

Geography and culture lesson 1
by peisan บน Jan 26, 2022

Coding : lesson 18 functions with artist
by peisan บน Jan 25, 2022

English Reading Comprehension : snakes
by peisan บน Jan 25, 2022

ภาษาจีนผ่านเพลง听妈妈的话
by peisan บน Jan 25, 2022

Learn English through take me home country road เอวารินทร์
by peisan บน Sep 07, 2021

好想你 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 07, 2021

Piano: The trombone player เอวารินทร์
by peisan บน Sep 07, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Skin muscle bones worksheet เอวารินทร์
by peisan บน Sep 06, 2021

Cut and coloring
by peisan บน Jan 25, 2022

Alphabet mazes
by peisan บน Jan 25, 2022

Bones
by peisan บน Jan 26, 2022

Muscle
by peisan บน Jan 26, 2022