ร่องรอยการเรียนรู้

หัดทำกระถางจากพลาสติกเหลือใช้
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

หัดทำกระถางจากพลาสติกเหลือใช้

ขี่จักรยานเล่นกับพี่ข้างบ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ขี่จักรยานเล่นกับพี่ข้างบ้าน

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
หัดอ่านภาษาไทย สระออ
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

หัดอ่านภาษาไทย สระออ

หัดเขียนภาษาอังกฤษ
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

หัดเขียนภาษาอังกฤษ

ขี่จักรยานเล่นกับพี่ข้างบ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ขี่จักรยานเล่นกับพี่ข้างบ้าน

เล่นเกมบ้าน 100 ชั้น
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่นเกมบ้า 100ชั้น เพื่อหัดเรียงตัวเลขและเปรียบเทียบค่า

เล่นเกมบ้าน 100 ชั้น
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เรียงตัวเลข 1-100 และเปรียบเทียบตัวเลขมากกว่าน้อยกว่าผ่านเกมบ้าน 100 ชั้น

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เล่นที่สนามบอลกับพี่ในหมู่บ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่นที่สนามบอลกับพี่ในหมู่บ้าน

ต่อเลโก้เป็นหุ่นยนต์และโปรแกรม
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ต่อเลโก้เป็นหุ่นยนต์และโปรแกรม

ออกกำลังกายตาม youtube
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ออกกำลังกายตาม youtube

เล่น balance ไบค์ที่สนามลู่ปั่นมงคลจิต
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่น balance ไบค์ที่สนามลู่ปั่นมงคลจิต

หัดอ่านภาษาไทย สระอือ
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

หัดอ่านภาษาไทย สระอือ

ขี่จักรยานที่สนามปั่นจักรยานมงคลจิต
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ขี่จักรยานที่สนามปั่นจักรยานมงคลจิต

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษโฟนิค word family "st"
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษโฟนิค word family "st"

หัดอ่านค่าตัวเลข 4 หลัก
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

หัดอ่านค่าตัวเลข 4 หลัก

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ปั่นจักรยาน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ปั่นจักรยาน

หัดสระผมเอง
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

หัดสระผมเอง

เรียนรู้เศษส่วนผ่านจิ๊กซอว์
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เรียนรู้เศษส่วนผ่านจิ๊กซอว์

ปีนป่าย
by Eliora บน Feb 19, 2022

เล่นน้ำกับเพื่อนใหม่ที่โรงแรมริมชายหาด
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่นน้ำกับเพื่อนใหม่ที่โรงแรมริมชายหาด