ร่องรอยการเรียนรู้

เรียนเปียโนกับคุณพ่อสุดโหด 😂🤣😆
by Bali Balis บน Jul 23, 2021

เรียนเปียโนกับคุณพ่อต้องตั้งใจเรียนและตั้งใจซ้อมมากๆ

Counting to subtract เอวารินทร์
by peisan บน Jul 23, 2021

Subtraction review เอวารินทร์
by peisan บน Jul 23, 2021

Addition review เอวารินทร์
by peisan บน Jul 23, 2021

Number lines เอวารินทร์
by peisan บน Jul 23, 2021

Piano : The train เอวารินทร์
by peisan บน Jul 23, 2021

Geometric shapes เอวารินทร์
by peisan บน Jul 23, 2021

Piano: moccasin dance เอวารินทร์
by peisan บน Jul 23, 2021

Roller skating
by ปัญญ์ บน Jul 23, 2021

คนพบความสนุก

Free Play
by peisan บน Jul 23, 2021

Ukulele เอรินดา
by peisan บน Jul 22, 2021

Bedtime stories
by peisan บน Jul 22, 2021

Chocolate Brownie
by peisan บน Jul 22, 2021

Coding เอวารินทร์
by peisan บน Jul 22, 2021

ภาษาไทยบทที่3 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 22, 2021

หัดอ่านบทที่8 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 22, 2021

Free play
by peisan บน Jul 22, 2021

Phonics เอวารินทร์
by peisan บน Jul 22, 2021

ลูกขนุนยักษ์ในสวนของโฟกัส
by ศรีไพร บน Jul 22, 2021

กิจกรรมเกษตรอินทรีย์

กีต้าร์มาดูควายครับ
by ศรีไพร บน Jul 22, 2021

กิจกรรมเรียนรู้นอกบ้าน