ร่องรอยการเรียนรู้

Adjectives
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

Quantity Words
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
English Story book
by peisan บน Jan 28, 2022

Two Objects
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

ทดสอบพัฒนาการช่วงวัย 4-5 ขวบ
by Tanachai บน Feb 01, 2022

Pronouns
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

Articles
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
English Reading comprehension:Miriam at the river
by peisan บน Jan 28, 2022

Nouns
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

Purple verbena
by peisan บน Jan 28, 2022

ช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บกวาดห้อง
by Tanachai บน Feb 01, 2022

purple verbena
by peisan บน Jan 28, 2022

นิทานพื้นบ้าน
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

เก็บที่นอนด้วยตัวเองหลังตื่นนอน
by Tanachai บน Jan 28, 2022

กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

สุภาษิตพระร่วง
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

ไปเล่นบ้านเพื่อน
by Tanachai บน Feb 02, 2022

โคลงโลกนิติ
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด