ร่องรอยการเรียนรู้

งานศาสนา : วันคล้ายวันเกิดอิมามมะฮฺดี
by Ali Bros Stories บน Apr 03, 2021

งานศาสนา : วันคล้ายวันเกิดอิมามมะฮฺดี
by Ali Bros Stories บน Apr 03, 2021

artwork : Aurora
by Ali Bros Stories บน Apr 03, 2021

วิทยาศาสตร์ : Aurora
by Ali Bros Stories บน Apr 03, 2021

เที่ยว : เรือหลวงแม่กลอง
by Ali Bros Stories บน Apr 03, 2021

เที่ยว : เรือหลวงแม่กลอง
by Ali Bros Stories บน Apr 03, 2021

วิทยาศาสตร์ : Lego
by Ali Bros Stories บน Apr 03, 2021

ปากกาหมึกซึม
by Ali Bros Stories บน Apr 03, 2021

วิทยาศาสตร์ : ระบบย่อยอาหาร
by Ali Bros Stories บน Apr 03, 2021

ร่างกายของเรา​ : ระบบย่อยอาหาร
by Ali Bros Stories บน Apr 03, 2021

ร่างกายของเรา : ระบบประสาทและสมอง​
by Ali Bros Stories บน Apr 03, 2021

วิทยาศาสตร์ : การทำงานระบบประสาทและสมอง​
by Ali Bros Stories บน Apr 03, 2021

ภาษา : Easy Spelling
by Ali Bros Stories บน Apr 03, 2021

artwork : ภาพวาดเรื่องราวในคัมภีร์กุรอาน
by Ali Bros Stories บน Apr 03, 2021

ภาษาอังกฤษ : Rhythming sound match up
by Ali Bros Stories บน Apr 03, 2021

จิตอาสา : ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
by Ali Bros Stories บน Apr 03, 2021

cooking : โกโก้หนึบเคลือบโอริโอ้​
by Ali Bros Stories บน Apr 03, 2021

เล่นเปียโน
by ธิติมา บน Apr 02, 2021

ทำดอกไม้จากรังไข่กระดาษ
by กนกอร บน Apr 02, 2021

ผู้ช่วยงานครัว
by Matariya Mariem บน Apr 02, 2021

แบ่งเบางานของมี๊ได้บ้าง