ร่องรอยการเรียนรู้

Language art lesson 30
by peisan บน Dec 02, 2021

Reading Lesson 30 Tale of squirrel nutkin part3
by peisan บน Dec 02, 2021

Lesson 31 count backwards
by peisan บน Dec 02, 2021

Touch typing advanced wrap up screen 22of 26
by peisan บน Dec 02, 2021

เล่นบอลกับลำดวน
by บ้านเรียนคิริน บน Dec 02, 2021

ฝึกเล่นบอล​ กับลำดวน

บันทึกของต้นน้ำ วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564
by Naphat บน Dec 02, 2021

There is or There​ are
by บ้านเรียนคิริน บน Dec 02, 2021

เรียน​วิธีใช้​ there​ is​ และ​ there​ are

ต้นน้ำบันทึก : วันลอยกระทง 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
by Naphat บน Dec 01, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านภาษาไทย
by Naphat บน Dec 01, 2021

ต้นน้ำบันทึก : งานบ้าน...หุงข้าว🍚
by Naphat บน Dec 01, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (there,to,water,when,words)
by Naphat บน Dec 01, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (more,number,other,see,that)
by Naphat บน Dec 01, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (from,have,how,is,look)
by Naphat บน Dec 01, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (a,and,been,come,down)
by Naphat บน Dec 01, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 8 ภาษาไทย
by Naphat บน Dec 01, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 7 ภาษาไทย
by Naphat บน Dec 01, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 6 ภาษาไทย
by Naphat บน Dec 01, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 5 ภาษาไทย
by Naphat บน Dec 01, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 4 ภาษาไทย
by Naphat บน Dec 01, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 3 ภาษาไทย
by Naphat บน Dec 01, 2021