ร่องรอยการเรียนรู้

กวาดใบไม้
by ศรีไพร บน Jul 20, 2020

กวาดใบไม้
by ศรีไพร บน Sep 12, 2020

กิจกรรมงานบ้าน

ทำขนมปังพิชซ่าเจกัน
by ศรีไพร บน Sep 12, 2020

กิจกรรมทำขนม

ฝึกอ่านผสมคำ สระอะ
by ศรีไพร บน Sep 12, 2020

ฝึกวาดภาพระบายสีด้วยสีน้ำมัน
by ศรีไพร บน Jul 19, 2020

เรียนรู้กิจกรรมศิลปะตามจินตนาการ

ขี่สกูตเตอร์ดูวิวดูวัว
by พลอยไพลิน บน Jul 19, 2020

ผลงานต่อเลโก้ ค่ายทหาร
by Umaporn Srinualprasert บน Jul 19, 2020

เรียนรู้เรื่องเวลา วินาที นาที และชั่วโมง จากสื่อการสอนนาฬิก
by Preeyada บน Jul 19, 2020

ยาใจล่นขายของกับเพื่อนๆ
by ศรีไพร บน Jul 19, 2020

พี่โฟกัสชวนมาเล่นขายของกัน
by ศรีไพร บน Sep 12, 2020

กิจกรรมกลางแจ้ง

ต่อเลโก้หุ่นยนต์
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

กิจกรรมเล่นเพื่อเรียนรู้

อริยะเล่นชิงช้า
by ศรีไพร บน Jul 18, 2020

อริยะและเพื่อนๆช่วยกันกวาดทำความสะอาดลานบ้าน
by ศรีไพร บน Jul 18, 2020

ยาใจและเพื่อนๆช่วยกันกวาดทำความสะอาดลานบ้าน
by ศรีไพร บน Jul 18, 2020

พี่โฟกัสและเพื่อนๆช่วยกันกวาดทำความสะอาดลานบ้าน
by ศรีไพร บน Sep 12, 2020

กิจกรรมงานบ้าน

อริยะเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูT.J
by ศรีไพร บน Jul 18, 2020

ยาใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูT.J
by ศรีไพร บน Jul 18, 2020

พี่โฟกัสเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูT.J
by ศรีไพร บน Sep 12, 2020

วันนี้พี่โฟกัสตื่นเต้นมากที่ได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

เรียนรู้การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
by Apichart บน Jul 17, 2020

ศิลปะตามจินตนาการ
by ศรีไพร บน Jul 16, 2020