ร่องรอยการเรียนรู้

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม2565- 20 พฤษภาคม2565
by Yada Sukkul บน May 21, 2022

สัปดาห์แรกของการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 1 ของบ้านเรียนเดอะมิคกีส์ ผู้จัดได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเวลา 3 วัน วันละ1ชม. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางในหารพัฒนนาผู้เรียน

Monster Aquarium
by Ali Bros บน May 21, 2022

Monster Aquarium
by Ali Bros บน May 21, 2022

งานปั้น : อาหารมีชีวิต
by Ali Bros บน May 21, 2022

งานปั้น : Vegetables Magician
by Ali Bros บน May 21, 2022

Art : “Fitting in"
by Ali Bros บน May 21, 2022

The Frost Pattaya
by Ali Bros บน May 21, 2022

The Frost Pattaya
by Ali Bros บน May 21, 2022

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
by Ali Bros บน May 21, 2022

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา
by Ali Bros บน May 24, 2022

พิพิธภัณฑ์ Space Inspirium
by Ali Bros บน May 21, 2022

Art : Batman
by Ali Bros บน May 21, 2022

ดนตรีที่ไม่เคยรู้จัก
by Aumpika บน May 20, 2022

ครั้งแรกกับสถาบันดนตรี วุ่นวาย คึกคัก และงอแง

mud slide finger&face painting
by Aumpika บน May 20, 2022

พบปะพี่ๆโฮมสคูลเขต 3 และทำกิจกรรมด้วยกันทั้งวัน รู้จักและสนิทกันในวันเดียวค่ะ

วาดรูป​_ระบายสี_ตามจินตนาการ​
by วีณา​ บน May 20, 2022

ฝึกใช้กล้ามเนื้อ​มัดเล็ก ​มีสมาธิและ​ความคิด​สร้างสรรค์

เรียนภาษาอังกฤษ วันที่ 20/5/2565
by เกียรติกัมพล บน May 20, 2022

เรียนภาษาอังกฤษ กับครูเจ้าของภาษา โดยเน้นการฟัง และการพูด

อ่านพระคัมภีร์ก่อนนอน
by ปรรวดา บน May 20, 2022

กวินอ่านหนังสือหรือพระคัมภีร์ก่อนนอน

เมโลเดียนเพื่อนรัก
by ภารดี บน May 19, 2022

#เมโลเดียนเพื่อนรัก 🎹 เริ่มต้นเรียนรู้เองแบบไม่ได้บังคับ ตอนนี้เล่นเพลงหนูมาลี กับ happy birthday ได้ละค่า

พาฝันผู้รักการแปรงฟัน
by ภารดี บน May 19, 2022

แชมป์แปรงฟันหญิงแห่งประเทศไทย รุ่นจูเนียร์ 🪥

พาฝันพาเที่ยว ซาฟารีเวิลด์
by ภารดี บน May 19, 2022

สัตว์เยอะ สนุกสุดๆ