ร่องรอยการเรียนรู้

"เมื่อไหร่ที่เกิดความสนใจด้วยตัวเองแล้ว ถึงไหนถึงกัน" ด้วยค
by Jutharat บน Aug 25, 2021

Free play
by peisan บน Aug 25, 2021

会话 一 เอวารินทร์
by peisan บน Aug 25, 2021

第十三花开了 เอวารินทร์
by peisan บน Aug 25, 2021

I can do it! : Art class
by Jutharat บน Aug 25, 2021

จากหนังสือเล่มโปรด "ป๋องแป๋งปั้นแป้ง" กับ "ฮาร์วีย์ทาสี" กลายมาเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมสี...

Touch typing short paragraph เอวารินทร์
by peisan บน Aug 25, 2021

Learn English through song เอวารินทร์
by peisan บน Aug 25, 2021

Free play
by peisan บน Aug 24, 2021

Coding เอวารินทร์
by peisan บน Aug 24, 2021

Cut and paste the missing letter เอรินดา
by peisan บน Aug 24, 2021

Touch typing quick sentence เอวารินทร์
by peisan บน Aug 24, 2021

Write numbers in different forms เอวารินทร์
by peisan บน Aug 24, 2021

Hundreds tens and ones เอวารินทร์
by peisan บน Aug 24, 2021

Regroup whole numbers เอวารินทร์
by peisan บน Aug 24, 2021

Learn English through visiting hours song เอวารินทร์
by peisan บน Aug 24, 2021

ภาษาไทย เรียน สระ คำความหมายต่างๆ
by ปัญญ์ บน Aug 24, 2021

ฝึกเขียน อ่าน ภาษาไทย

วาดรูปรถถัง
by ปัญญ์ บน Aug 24, 2021

ชอบรถถัง เล่นเกมส์รถถัง และมีโปรเจควาดรูปรถถังที่ชอบกับครู

Prawn soup
by peisan บน Aug 24, 2021

Learn Chinese through 好想你 song เอวารินทร์
by peisan บน Aug 24, 2021

Learn Chinese through 听妈妈的话 song เอวารินทร์
by peisan บน Aug 24, 2021