ร่องรอยการเรียนรู้

Counting to subtract
by peisan บน Jan 24, 2022

Subtraction review
by peisan บน Jan 24, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Addition review
by peisan บน Jan 24, 2022

Number lines
by peisan บน Jan 24, 2022

Piano : The train
by peisan บน Jan 24, 2022

Geometric shapes
by peisan บน Jan 24, 2022

Piano: moccasin dance
by peisan บน Jan 24, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Roller skating
by ปัญญ์ บน Jul 23, 2021

คนพบความสนุก

Free Play
by peisan บน Jan 26, 2022

Ukulele เอรินดา
by peisan บน Jan 24, 2022

Bedtime stories
by peisan บน Jan 26, 2022

Chocolate Brownie
by peisan บน Jan 24, 2022

Coding
by peisan บน Jan 24, 2022

ภาษาไทยบทที่3
by peisan บน Jan 24, 2022

หัดอ่านภาษาไทยบทที่8
by peisan บน Jan 26, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Free play
by peisan บน Jan 24, 2022

Phonics เอวารินทร์
by peisan บน Jul 22, 2021

ลูกขนุนยักษ์ในสวนของโฟกัส
by ศรีไพร บน Jul 22, 2021

กิจกรรมเกษตรอินทรีย์

กีต้าร์มาดูควายครับ
by ศรีไพร บน Jul 22, 2021

กิจกรรมเรียนรู้นอกบ้าน

มากินขนุนกับกีต้าร์ครับ
by ศรีไพร บน Jul 22, 2021

กิจกรรมด้านอาหารและด้านเกษตร