ร่องรอยการเรียนรู้

Art : Doodle
by Ali Bros บน May 21, 2022

นิทรรศการ Future Shape x Doodle Art Exhibition 2022
by Ali Bros บน May 21, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
นิทรรศการ Future Shape x Doodle Art Exhibition 2022
by Ali Bros บน May 21, 2022

กฎการอ่านออกเสียงในคัมภีร์กุรอาน
by Ali Bros บน May 24, 2022

เที่ยวเล่นเอเชียทีค
by Ali Bros บน May 21, 2022

เที่ยวเล่นเอเชียทีค
by Ali Bros บน May 21, 2022

งานปั้น : ปลอกดินสอ
by Ali Bros บน May 21, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ภาพที่เกิดจากความผิดพลาด
by Ali Bros บน May 21, 2022

ภาพที่เกิดจากความผิดพลาด
by Ali Bros บน May 21, 2022

งานปั้น : Superhero
by Ali Bros บน May 21, 2022

เกาะล้าน
by Ali Bros บน May 21, 2022

เกาะล้าน
by Ali Bros บน May 21, 2022

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม2565- 20 พฤษภาคม2565
by Yada Sukkul บน May 21, 2022

สัปดาห์แรกของการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 1 ของบ้านเรียนเดอะมิคกีส์ ผู้จัดได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเวลา 3 วัน วันละ1ชม. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางในหารพัฒนนาผู้เรียน

Monster Aquarium
by Ali Bros บน May 21, 2022

Monster Aquarium
by Ali Bros บน May 21, 2022

งานปั้น : อาหารมีชีวิต
by Ali Bros บน May 21, 2022

งานปั้น : Vegetables Magician
by Ali Bros บน May 21, 2022

Art : “Fitting in"
by Ali Bros บน May 21, 2022

The Frost Pattaya
by Ali Bros บน May 21, 2022

The Frost Pattaya
by Ali Bros บน May 21, 2022