ร่องรอยการเรียนรู้

Drawing
by peisan บน Jan 24, 2022

Touch typing : period and comma
by peisan บน Jan 24, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Piano: Mary had a little lamb
by peisan บน Jan 24, 2022

reading : One page a day (Day2)
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

reading : One page a day (Day1)
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Bedtime stories
by peisan บน Jan 26, 2022

Monopoly
by peisan บน Jan 24, 2022

Fun games

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Reading Lesson 10
by peisan บน Jan 24, 2022

นับเลภาษาจีน 1-20 认识数字 1-20
by peisan บน Jan 24, 2022

สีในภาษาจีน 色彩
by peisan บน Jan 24, 2022

Dance of the Gnomes เอวารินทร์
by peisan บน Jan 24, 2022

Coding
by peisan บน Jan 24, 2022

Coding
by peisan บน Jan 24, 2022

Controlling R
by peisan บน Jan 24, 2022

Letter sounds : Silent e
by peisan บน Jan 24, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Phonics : word building
by peisan บน Jan 24, 2022

Phonics or au aw
by peisan บน Jan 24, 2022

Reading lesson 9
by peisan บน Jan 24, 2022

Touch typing v h and m keys
by peisan บน Jan 24, 2022

Dance workout
by peisan บน Jan 24, 2022