ร่องรอยการเรียนรู้

กิจกรรม : ช่วยแม่กวาดบ้าน
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : สติปัญญา

กิจกรรม : ช่วยแม่ตากผ้า
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : สติปัญญา

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
กิจกรรม : ประกอบอาหารทำข้าวโพดคลุกเนย
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : สติปัญญา

กิจกรรม : เก็บพืชผักสวนครัวมาประกอบอาหาร
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : สติปัญญา

กิจกรรม : เปลือกไข่ไล่ศัตรูพืช (ภูมิปัญญาชาวบ้าน)
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : สติปัญญา

Reading Beauty and the beast
by peisan บน Dec 20, 2021

กิจกรรม : เปลือกไข่ไล่ศัตรูพืช (ภูมิปัญญาชาวบ้าน) ส่งเสริมด้
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Touch typing journey begins
by peisan บน Dec 20, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (they,up,we,who,write)
by Naphat บน Dec 20, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (no,on,part,so,their)
by Naphat บน Dec 20, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (to,her,if,its,make)
by Naphat บน Dec 20, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (all,as,by,day,find)
by Naphat บน Dec 20, 2021

บันทึกของต้นน้ำ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2564
by Naphat บน Dec 20, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (these,two,way,which,would)
by Naphat บน Dec 20, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (my,of,out,she,the)
by Naphat บน Dec 20, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (get,he,I,it,made)
by Naphat บน Dec 20, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (about,are,but,could,each)
by Naphat บน Dec 20, 2021

ไป เที่ยวขัวเหล็กกับพี่ใบจา
by อนุจิตร บน Dec 20, 2021

ไปเที่ยวขัวเหล็กกับพี่ใบจา

เล่น​บนบ้าน​ต้นไม้​
by อนุจิตร บน Dec 20, 2021

เล่นเพื่อเรียนรู้
by อนุจิตร บน Dec 20, 2021

เด็กบ้านเรียนมาเล่นกัน