ร่องรอยการเรียนรู้

ภาพวาดหัวข้อ colorful
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

วาดภาพสีน้ำหัวข้อ colorful

Where did human come from
by peisan บน Jul 08, 2021

ฝึกกล้ามเนื้อนิ้วด้วยการเขียนฝึกลีลามือ
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

แบบฝึกลีลามือของญี่ปุ่นใช้ฝึกลากเส้นเพื่อฝึกกล้ามเนื้อนิ้ว

หัดอ่านภาษาไทย สระอาและสระอี
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

หัดอ่านภาษาไทย สระอาและสระอี

หัดเขียนตัวเลขและการนับ
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

หัดเขียนตัวเลขและนับเลข

เรียนรู้อาหารมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

เรียนรู้และแยกแยะอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์

หัดเล่น Surf skate
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

หัดเล่น surf skate ที่หน้าบ้าน

第一课 我的好妈妈 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 08, 2021

Reading lesson 1
by peisan บน Jul 08, 2021

Cpr training
by peisan บน Jul 08, 2021

Green algae
by peisan บน Jul 08, 2021

Scuba at koh lipe
by peisan บน Jul 08, 2021

Potato
by peisan บน Jul 08, 2021

Garlic
by peisan บน Jul 08, 2021

Papaya sap
by peisan บน Jul 08, 2021

นึ่งข้าวเหนี่ยว
by peisan บน Jul 08, 2021

ปูทะเล
by peisan บน Jul 08, 2021

鳳梨酥 pineapple pie
by peisan บน Jul 08, 2021

Cycling
by peisan บน Jul 08, 2021

Rice field
by peisan บน Jul 10, 2021