ร่องรอยการเรียนรู้

พยัญชนะตัวเล็กตัวใหญ่
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

อ่านและเลือก
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

คำนาม
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

แบบฝึกหัด
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

เสียงพยัญชนะต้น
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

อ่านและวาด
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

ฝึกอ่าน
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
อ่านเนื้อเรื่องและตอบคำถาม
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

แบบทดสอบ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

คำศัพท์
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

เขียนตามคำบอก
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

คำศัพท์
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

อ่านและวาด
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

คำศัพท์
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

คำศัพท์
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
สี
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

จับคู่
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

นับเลข
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

อ่านนิทานภาษาอังกฤษ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

ทดสอบทายตัวโน้ตจากการฟัง
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022