ร่องรอยการเรียนรู้

Touch typing review 1 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 18, 2021

Piano lesson 1.1 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 18, 2021

Picking pomelo
by peisan บน Jul 18, 2021

Bedtime stories
by peisan บน Jul 17, 2021

ภาษาไทยบทที่1.1 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 17, 2021

Counting and colors
by peisan บน Jul 17, 2021

Bean sprouts day five
by peisan บน Jul 17, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
fertilizing durian tree
by peisan บน Jul 17, 2021

Longkong trees
by peisan บน Jul 17, 2021

Picking durians
by peisan บน Jan 24, 2022

Fresh durian from my farm

Touch typing : c g and n key
by peisan บน Jan 24, 2022

อุทยานราชภักดิ์
by peisan บน Jan 26, 2022

Picking Mangosteens
by peisan บน Jan 24, 2022

Fresh mangosteens from my farm

Bean sprouts day 4
by peisan บน Jan 24, 2022

นำทางบันทึก : how to spot fake news
by Numthang บน Apr 28, 2022

These days are so easy to share your stories on online world, but sadly it's not all of them are true. So read these tricks and tips about how to spot fake news

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Review addition
by peisan บน Jan 24, 2022

Review subtraction
by peisan บน Jan 24, 2022

Counting to subtract
by peisan บน Jan 24, 2022

Piano lesson 6
by peisan บน Jan 24, 2022

เสน่ห์เครื่องเล่นแผ่นเสียง
by ปัญญ์ บน Jul 15, 2021

จีโอ้ค้นเจอเครื่องเล่นแผ่นเสียงเก่าเก็บของคุณพ่อ เลยได้ลองฟังเพลงสมัยก่อน ติดใจ