ร่องรอยการเรียนรู้

Popping colorful balloons เอรินดา
by peisan บน Jul 20, 2021

Counting numbers เอรินดา
by peisan บน Jul 20, 2021

Birthday candle counting
by peisan บน Jan 24, 2022

Piano : Twinkle twinkle little star
by peisan บน Jan 24, 2022

Goodbye my friend
by peisan บน Jan 26, 2022

My best friend was gone forever

Banana milk chocolate chip oat cake
by peisan บน Jan 24, 2022

Lizard’s egg
by peisan บน Jan 24, 2022

Who’s egg?

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Animation, Digital Art
by Bali Balis บน Jul 19, 2021

เป็นการทำ animation 2D โดยใช้ iPad ที่ฉันเรียนรู้จาก youtube

Animation, Digital Art
by Bali Balis บน Jul 19, 2021

เป็นงานแอนิเมชั่น 2D ที่ใช้ iPad ในการทำงาน ซึ่งฉันเรียนรู้จาก youtube

The vowel family
by peisan บน Jan 24, 2022

Double letter vowel
by peisan บน Jan 24, 2022

Reading Lesson 6
by peisan บน Jan 24, 2022

Counting to subtract
by peisan บน Jan 24, 2022

Addition review
by peisan บน Jan 24, 2022

subtraction review
by peisan บน Jan 24, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Creating colors
by peisan บน Jan 28, 2022

Piano : Mary had a little lamb
by peisan บน Jan 24, 2022

สังเกตสิ่งมีชีวิตรอบตัว
by พิชานนท์ บน Jul 18, 2021

วันนี้เราสังเกตการป้องกันตัวของกิ้งกือ

สร้างของเล่นจากกระดาษ
by พิชานนท์ บน Jul 18, 2021

นำกระดาษเหลือใช้มาตัดและติดกาวเป็นของเล่นที่ต้องการ

เล่นแป้งโดว์
by พิชานนท์ บน Jul 18, 2021

เล่นอิสระ - เล่นแป้งโดว์