ร่องรอยการเรียนรู้

ปางมะผ้า
by peisan บน Jan 26, 2022

Cook noodles with heating bag
by peisan บน Jan 26, 2022

How to make a campfire
by peisan บน Jan 26, 2022

เรียนรู้วงจรชีวิตกบ
by บ้านเรียนศีลพิภัช บน Jan 13, 2022

กิจกรรมเลี้ยงหนอนไหม
by บ้านเรียนศีลพิภัช บน Jan 13, 2022

กิจกรรมนับเลขกับมังคุด
by บ้านเรียนศีลพิภัช บน Jan 13, 2022

กิจกรรมเล่นแยกขยะกันเถอะ
by บ้านเรียนศีลพิภัช บน Jan 13, 2022

นักสำรวจน้อย
by บ้านเรียนศีลพิภัช บน Jan 13, 2022

สำรวจแหล่งเลี้ยงหนอนไหม
by บ้านเรียนศีลพิภัช บน Jan 13, 2022

ตัวอักษรอยู่ไหนนะ
by บ้านเรียนศีลพิภัช บน Jan 13, 2022

กิจกรรมหาอัญมณี
by บ้านเรียนศีลพิภัช บน Jan 13, 2022

เรียนรู้ตัวเลขกับกิจกรรมไม้หนีบ
by บ้านเรียนศีลพิภัช บน Jan 13, 2022

ประดิษฐ์โคมไฟแสนสวย
by บ้านเรียนศีลพิภัช บน Jan 13, 2022

Nature scavenger
by บ้านเรียนศีลพิภัช บน Jan 13, 2022

เรียนรู้วงจรชีวิตผีเสื้อ
by บ้านเรียนศีลพิภัช บน Jan 13, 2022

เรียนรู้วงจรชีวิตสัตว์เบื้องต้น
by บ้านเรียนศีลพิภัช บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 8 วิทยาศาสตร์
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 7 วิทยาศาสตร์
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 6 วิทยาศาสตร์
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 5 วิทยาศาสตร์
by Naphat บน Jan 13, 2022