ร่องรอยการเรียนรู้

Baan Kanta - Minecraft Coding 04-05-2021
by ปิยา บน May 22, 2021

Minecraft กำลังฮิตกันช่วงนี้ เล่นผ่าน code.org

อ่านหนังสือ Atomic Habits
by เพียงฤทัย บน Jan 26, 2022

ช่วงบ่ายอ่านหนังสือนอกเวลา ATOMIC HABITS

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
สรุปการอ่านหนังสือนอกเวลา
by เพียงฤทัย บน Feb 19, 2022

ช่วงบ่ายอ่านหนังสือนอกเวลา เรื่องเศรษฐีชี้ทางรวย #ตอนบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลน - สรุปใจความสำคัญ - ค้นหาคำอ่านและความหมายของคำศัพท์ใหม่ๆ

สรุปความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือนอกเวลา เศรษฐีชี้ทางรวย
by เพียงฤทัย บน Feb 18, 2022

เมื่ออ่านหนังสือนอกเวลาเสร็จ จึงมาสรุปเรื่องราวที่อ่านมา

ประวัติศาสตร์ไทย
by เพียงฤทัย บน Jan 26, 2022

ช่วงบ่ายทำใบงานประวัติศาสตร์ไทย - ค้นคว้าจากชีตสรุป - ค้นคว้าผ่านยูทูป

การทำใบงานภาษาไทย เรื่องสระและวรรณยุกต์
by เพียงฤทัย บน Feb 13, 2022

- หาคำที่มีสระเดียวกัน - เขียนรูปสระจากคำที่กำหนดให้ - เขียนคำให้อยู่ในรูปวรรณยุกต์ เอกโทตรีจัตวา

ทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์
by เพียงฤทัย บน Feb 18, 2022

ช่วงบ่ายทำใบงานเรื่อง บวก ลบ คูณ หาร ระคน

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เรียนภาษาอังกฤษกับยูทูป การนับจำนวน
by เพียงฤทัย บน Feb 19, 2022

เช้านี้เปิดยูทูปเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การบอกจำนวน #นับได้กับนับไม่ได้

เรียนภาษาอังกฤษกับ You tube
by เพียงฤทัย บน Feb 18, 2022

เช้านี้เปิดยูทูปเรียนภาษาอังกฤษ เรียนเรื่องการบอกจำนวน #นับได้กับนับไม่ได้

เรียนภาษาอังกฤษกับยูทูป
by เพียงฤทัย บน Jan 26, 2022

เช้านี้เปิดยูทูปเรียนภาษาอังกฤษ วันนี้เรียนเรื่องการบอกจำนวน #นับได้กับนับไม่ได้

Baan Kanta - ทำ Soft Cookies 03-05-2021
by ปิยา บน May 22, 2021

วันนี้​ทำ Semi-Sweet Soft-Baked Chocolate​​ Chips Cookies 🍪 กับแม่ค่ะ

ทำอนิเมชั่นง่ายๆ
by เพียงฤทัย บน Feb 18, 2022

ทำอนิเมชั่นง่ายๆ โดยใช้โปรแกรม FlipaClip ชื่อโปรเจค #สวัสดี

หัดทำอนิเมชั่น
by เพียงฤทัย บน Mar 06, 2022

หัดทำอนิเมชั่นโดยใช้โปรแกรม FlipaClip ชื่อโปรเจค #บอลความสุข

อ่านหนังสือนอกเวลา The richest man in babylon
by เพียงฤทัย บน Feb 13, 2022

อ่านหนังสือนอกเวลา The richest man in babylon เรียนรู้เรื่องการเงินกันบ้าง

อ่านหนังสือนอกเวลา
by เพียงฤทัย บน Feb 20, 2022

อ่านหนังสือนอกเวลา เรื่อง The richest man in babylon (เศรษฐีชี้ทางรวย)

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ประวัติศาสตร์ไทยอาณาจักรโบราณ
by เพียงฤทัย บน Jan 26, 2022

ฟังยูทูปเกี่ยวกับอาณาจักรไทยโบราณ -อนาจักรฟูนัน -อนาจักรทวารวดี -อนาจักรตามพรลิงค์ -อนาจักรละโว้ -อนาจักรศรีวิชัย -อนาจักรหริภัญชัย -อาณาจักรล้านนา

ทำใบงานวิชาภาษาไทย พยัญชนะและวรรณยุกต์
by เพียงฤทัย บน Feb 13, 2022

เรียนเรื่องพยัญชนะและวรรณยุกต์ ทำใบงานเขียนคำตามคำอ่าน หาความหมายหัดใช้พจนานุกรม

วิชาคณิตศาสตร์ เรียนเรื่องจำนวนนับ บวกลบคูณหาร
by เพียงฤทัย บน Feb 18, 2022

เมื่อเรียนจากแบบเรียนและการเรียนใน You tube แล้ว จึงมาหัดทำแบบฝึกหัด

เรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยhttps://www.facebook.com/113722147
by เพียงฤทัย บน Jan 26, 2022

วิชาประวัติศาสตร์ไทย 3/5/64 ทำใบงาน

Baan Kanta - ต่อ LEGO 02-05-2021
by ปิยา บน May 22, 2021

LEGO CITY 60143 5-12 years old