ร่องรอยการเรียนรู้

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
by ศรีไพร บน Jan 12, 2021

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

นำทางบันทึก : รัฐธรรมนูญคือ?
by Numthang บน Jul 28, 2020

รัฐธรรมนูญ(constitution) คืออะไร? ย่อมาแล้ว!!

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
อริยะเรียนรู้คณิตศาตร์
by ศรีไพร บน Jul 28, 2020

ฝึกเขียนเลขตามรอย

เรียนรู้การบวกเลข
by ศรีไพร บน Jan 12, 2021

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

ทำขนมหัววุ้น
by ศรีไพร บน Dec 30, 2020

กิจกรรมทำขนม

เรียนรู้การพับกระดาษจากinternet
by Apichart บน Jul 26, 2020

งานครัว
by Unnop บน Mar 30, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
จัดของในตู้หยอดเหรียญ
by Unnop บน Mar 30, 2021

เรียนรู้คณิตศาสตร์
by ศรีไพร บน Jan 10, 2021

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

shiang khan trip
by Taweeporn บน Jul 23, 2020

we went to shiang khan because family have a trip and family has to go together right

pitsunulok trip
by Taweeporn บน Jul 23, 2020

we went to pitsunulok because we send my auntie back to her house

Phu tuberk
by Taweeporn บน Jul 22, 2020

my first time sleeping in the tent

อริยะฝึกเขียนตัวเลข(ตามรอย)+ระบายสี
by ศรีไพร บน Jul 22, 2020

ยาใจคัดก-ฮ+ระบายสี
by ศรีไพร บน Jul 22, 2020

เรียนรู้สระ+ระบายสี
by ศรีไพร บน Jan 10, 2021

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
คัดเลข+ระบายสี
by ศรีไพร บน Jan 10, 2021

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

Lego City ต่อคำว่า Lego เอง แต่อยากได้คำว่า City ด้วย เลยถา
by Umaporn Srinualprasert บน Jul 20, 2020

คณะท่านนายอำเภอปั่นดูงานสวนลมเจย
by แหวนทอง บน Jul 20, 2020

เด็กๆบ้านเรียนทักข์อิทธิพรมาร่วมกิจกรรม ที่บ้านเรียนสวนลมเจย กับคณะท่านนายอำเภอ

น้องเบนดูงาน ที่สหกรณ์นิคมพร้าว
by แหวนทอง บน Feb 04, 2021

วันนี้ดูงานเรียนรู้นอกสถานที่

อริยะปั่นจักรยานออกกำลังกายกับเพื่อนๆ
by ศรีไพร บน Jul 20, 2020