ร่องรอยการเรียนรู้

Color cut and paste เอรินดา
by peisan บน Aug 17, 2021

Subtracting 0 and 1 เอวารินทร์
by peisan บน Aug 17, 2021

Dot to dot เอรินดา
by peisan บน Aug 17, 2021

Bedtime stories
by peisan บน Aug 16, 2021

Color the shapes เอรินดา
by peisan บน Aug 16, 2021

Coloring and numbers เอรินดา
by peisan บน Aug 16, 2021

Doggie coloring and numbers เอรินดา
by peisan บน Aug 16, 2021

Reading เอรินดา
by peisan บน Aug 16, 2021

Language art : find the alphabet uppercase เอรินดา
by peisan บน Aug 16, 2021

Play hide and seek numbers and words เอรินดา
by peisan บน Aug 16, 2021

Phonics short vowels e เอวารินทร์
by peisan บน Aug 16, 2021

Numbers เอรินดา
by peisan บน Aug 16, 2021

Puzzles เอรินดา
by peisan บน Aug 16, 2021

Counting เอรินดา
by peisan บน Aug 16, 2021

Touch typing easy top row words เอวารินทร์
by peisan บน Aug 16, 2021

งานปั้นแบบจำลองค่ายพัก
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Language art lesson 1 long a เอวารินทร์
by peisan บน Aug 16, 2021

Free play
by peisan บน Aug 16, 2021

Marble math addition
by peisan บน Aug 16, 2021

Addition game
by peisan บน Aug 16, 2021