ร่องรอยการเรียนรู้

Quality time with family in Bangkok
by Aoi Lanta Ruaydee บน Oct 13, 2020

Flying to Bangkok.

ทำเค้ก
by Lawan Ekuru บน Oct 13, 2020

พี่ข้าวโอ๊ตชอบทดลองทำขนมหรืออาหารในแบบของตัวเอง

Low season trip with friends
by Aoi Lanta Ruaydee บน Oct 13, 2020

A multitude of experience and learning opportunity while exploring caves, fertility temple, wildlife, monsoon weather, swimming, joining in games and riding boats. Asa was sharing food, toys and time with friends, sleeping over together at various places.

Make your own molding clay at home
by Aoi Lanta Ruaydee บน Oct 13, 2020

Great sensory development project to do at home.

ทำอาหาร กินกับเพื่อน ๆเอง โดยมีการใส่สีผสมอาหาร
by Aoi Lanta Ruaydee บน Oct 13, 2020

ทำอาหาร สีผสมอาหาร เข้าสังคม

งานศิละปะ: หอยทากฉีกตัดปะนะบายสี
by พลอยไพลิน บน Oct 13, 2020

EF ในครอบครัว สร้างการเรียนรู้งานบ้านในรูปแบบ​ต่างๆกันไป​ ไม
by พจนกร บน Oct 12, 2020

อริยะประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนๆ
by ศรีไพร บน Oct 11, 2020

ยาใจประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนๆ
by ศรีไพร บน Oct 11, 2020

อริยะมารวมกลุ่มปั่นจักรยานกับเพื่อนๆ
by ศรีไพร บน Oct 11, 2020

กิจกรรมออกกำลังกาย

อริยะมารวมกลุ่มเล่นกับเพื่อนๆ
by ศรีไพร บน Oct 11, 2020

กิจกรรมเล่นเพื่อเรียนรู้

วาดรูปบนบ้านต้นไม้
by ศรีไพร บน Oct 11, 2020

กิจกรรมศิลปะ

พี่โฟกัสเล่นเป่าฟองสบู่
by ศรีไพร บน Oct 11, 2020

กิจกรรมเล่นเพื่อเรียนรู้

อริยะวันนี้ทำกิจกรรมศิลปะ การวาด ระบายสีน้ํา มีจินตนาการและค
by อรกัญญา บน Oct 10, 2020

อรกัญญา วันนี้ทำกิจกรรมศิลปะ การวาด ระบายสีน้ํา ส่งเสริมจินต
by อรกัญญา บน Oct 10, 2020

วันนี้อริยะฝึกเขียนตัวเลขอารบิก 1-100 และนับจำนวนภาพให้ถูกต้
by อรกัญญา บน Oct 09, 2020

วันนี้อรกัญญาฝึกเขียน ฝึกนับให้ตรงกับจำนวนภาพที่นับได้ ค่ะ
by อรกัญญา บน Oct 09, 2020

พี่โฟกัสอ่านหนังสือนิทานบนบ้านต้นไม้กับเพื่อนๆ
by ศรีไพร บน Oct 08, 2020

พี่โฟกัสรวมกลุ่มทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ
by ศรีไพร บน Oct 08, 2020

พี่โฟกัสปั่นจักรยานกับเพื่อนๆ
by ศรีไพร บน Feb 05, 2021

กิจกรรมกลางแจ้ง