ร่องรอยการเรียนรู้

ยาใจ อริยะวันนี้เรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
by อรกัญญา บน Sep 14, 2020

กิจกรรม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ท่องจำ เขียนสกดคำ คะ
by อรกัญญา บน Dec 17, 2020

กิจกรรม ฝึกอ่านและเขียน

เด็กๆปั่นจักรยานออกกำลังกาย
by ศรีไพร บน Jan 22, 2021

กิจกรรมกลางแจ้ง

ปั่นจักรยานออกกำลังกายไปเขื่อนห้วยลึก
by ศรีไพร บน Jan 12, 2021

กิจกรรมนอกสถานที่

ปั่นจักรยานไปเขื่อนห้วยทราย
by ศรีไพร บน Jan 12, 2021

กิจกรรมนอกสถานที่

เล่นดินเล่นทราย
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

มาทานราดหน้าเจด้วยกันค่ะ
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

วาดรูปตามจินตนาการแล้วระบายสี
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

ท่องประจำวัน
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

พี่โฟกัสเต้นประกอบจังหวะ
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

เต้นเพลงช้างและเพลงฝนเทลงมา
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

กิจกรรมเต้นประกอบจังหวะ

เด็กๆพากันเล่นขายของ
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

กิจกรรมกลางแจ้ง

วาดรูปตามจินตนาการแล้วระบายสี
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

กิจกรรมศิลปะ

เสียบมะเขือเทศ
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

กิจกรรมทำอาหาร

ปั้นดินน้ำมัน
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

กิจกรรมศิลปะ

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เต้นเพลงฝนเทลงมาของกาเนท
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

กิจกรรมเต้นประกอบจังหวะ

เล่นขายของ
by ศรีไพร บน Sep 18, 2020

กิจกรรมกลางแจ้ง

กิจกรรมท่องประจำวัน
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น
by ศรีไพร บน Feb 05, 2021

กิจกรรมศิลปะ

สร้างสรรค์ภาพด้วยสีน้ำ
by ศรีไพร บน Sep 12, 2020

กิจกรรมศิลปะ